הוראות נאמנות במסגרת צוואה

להאזנה:

 

כתיבת צוואה היא עניין מלא רגש ואמוציות, הכוונה של כל כותב צוואה היא לדאוג למי שהוא רואה כדמות הנכונה מכל סיבה שתהיה לרשת את נכסיו, אך מה עושים כאשר הנהנים העתידיים לא מסוגלים לנהל או אפילו להנות בכוחות עצמם מהנכסים בירושה בשל גיל, מצב רפואי או אי מוכנות מנטלית?  לשם כך נקבע בחוק הסדר הוראות נאמנות במסגרת צוואה המאפשר למנות נאמן מטעם המצווה לניהול העיזבון לאחר מותו של המצווה.

צוואה חשיבותה ומינוי נאמן

הכנת צוואה מבעוד מועד היא משימה שרבים לא מכירים בחשיבותה, האפשרויות והשליטה שלכם בניהול הרצונות שלכם הולכים וגדלים ככל שתחליטו לערוך את תהליך הכנת הצוואה וההחלטות הכרוכות בה בהקדם האפשרי. ההכנה המוקדמת תסייע לכם ליצור מצב שבו תדעו בדיוק מה אתם מבקשים לעשות עם כל אחד מהנכסים שיש בראשותכם. כתיבת צוואה מוקדמת תוכל להתמודד עם מצב שבו למשל חלק מהיורשים עדיין קטינים או לא במצב מתאים לניהול הנכסים שיישארו אחרי מות המוריש. אלו אתגרים שיש צורך לתת עליהם מענה בעת כתיבת הצוואה, כאשר הם נערכים בנחת ובאורך רוח, הם יוכלו להגיע לידי פתרון מתאים, זהו השלב שיעוץ וליווי של עורכי הדין מסייע מאד ומומלץ בכל פה. עבור כלל הפעולות שדורשות פיקוח או ליווי של ביצוע הצוואה לאחר מות המוריש מקובל למנות נאמן שיעזור לנהל את רצון המוריש, ניהול הנכסים, העברתם המסודרת ליורשים החוקיים בבוא הזמן ועוד.

 

מהי נאמנות בכתיבת צוואה ?

מדינת ישראל הסדירה בחוק את עקרון הנאמנות. החוק קובע כי על פי בקשת המוריש, יכול אדם להעביר את כלל הנכסים והממון העומדים לזכותו ביום מותו לטיפול של אדם המוסכם עליהם תוך קביעת הוראות פעולה ברורות לגבי אופן השימוש בנכסים הללו, הנאמן הנבחר מחויב לפעול בהתאם להנחיות הכתובות בצוואה. מינוי הנאמן יכול להיות אדם מטעם המוריש אשר שמו יצוין בעת הכנת הצוואה. או לחלופין לנאמן רנדומלי שימונה על ידי המערכת המשפטית. אנשים רבים נוטים להעביר את נכסים לידי נאמן מסיבות שונות שעיקרן חוסר היכולת לפי דעת המוריש של היורשים לנהל את הירושה. בין אם זה מפאת גילו הצעיר של היורש, חוסר מוכנות מנטלי או מחלה המונעת ממנו לנהל את הנכסים אך יש רצון שהוא ייהנה מהם, למשל מקרה של חולה שאינו מסוגל לתפקד. הנוהל המקובל הוא שהנאמן מקבל תשלום על תפקידו בניהול הנכסים, כאשר השכר משולם מתוך כספי הנאמנות הנמצאים בירושה.

הוראות החוק   

על פי חוקי הנאמנות רשאי כל אדם להעביר את כלל הנכסים והממון שבידיו לידי נאמן כלכלי. על פי החוק יכול מעניק הנאמנות לקבוע כללים ותנאים ולתת הוראות עבור ניהול הנכסים השונים, הנאמן מצידו מחויב לפעול על פי הוראות המוריש. כפי שהוסבר, הנאמנות לרוב מוענקת בשל העובדה שהיורשים העתידיים לא נמצאים בנקודת הזמן הקובעת כבעלי כישורים מתאימים לנהל את העיזבון שהם יהפכו להיות הבעלים שלהם. במצב זה היורשים הופכים להיות נהנים בנאמנות. כאשר יחליט המוריש מבעוד מועד על רצנו בשירותי של נאמן ויקבע כי הנהנים לא בעלי יכולת לנהל את הנכסים, עולה הצורך במינוי נאמן. במקרה כזה בהוראות הצוואה יצוין כי היורשים ירשמו בתור נהנים בעוד הנאמן יהיה ממונה על הירושה. תקופת פעולתו של הנאמן בניהול הירושה יכולה להיות ללא הגבלת זמן אם היורשים אינם מסוגלים לנהל את הירושה, וככל הנראה לא יהיו מסוגלים גם בעתיד, למשל הורה המוריש לבנו הסובל מאוטיזם קשה את כל נכסיו, או לחלופין לקבוע מסגרת זמן מוגדרת לפעילותו של הנאמן, למשל בהגיע היורש לגיל 25 או כל רצון אחר של רושם הצוואה.

הוראת נאמנות והקדש פרטי

רצון של מוריש הצוואה הוא לעיתים מורכב וחורג מעבר לכך שהמוריש מבקש מנאמן שיפעל לניהול העזבון כך שהנהנים יוכלו להנות מהעיזבון גם אם אין להם היכולת לנהל אותו. כאשר רושמים צוואה פשוט ממנים את הנאמן כפי שהוסבר עד כה לפרק זמן קצוב, או לתקופה בלתי מוגבלת על מנת לנהל את נכסי העזבון, אך מה ניתן לעשות כאשר המוריש מבקש להשאיר אחריו נכסים רבים שימשיכו להניב הכנסות ורווחים למשך דורות רבים אחריו? העיקרון המשפטי קובע שירושה עוברת ליורש הראשון, לא ניתן להחליט עבורו כיצד להמשיך ולגלגל את הירושה, לכן מציע החוק את רעיון ההקדש שבעזרתו יוצר היורש קרן אשר תנהל את כלל הנכסים על ידי נאמן, מן ההכנסות ייהנו היורשים, אך הבעלות על הנכס תהיה בידי הקרן ולא בידי היורשים. עוד יתרון של הקדש הוא באפשרות להעביר את הירושה לאדם שאינו מור למוריש, שלא כמו בצוואה. בפסיקות הקשורות לצוואות והקדשים נקט בית המשפט גישה הקובעת כי צוואה הכתובה כהקדש, גם אם לא מצוין כך, תחשב כהקדש.

מתי ואיך נשתמש בנאמנות ?

במקרה שבו המצווה לא מעוניין שהעיזבון שהשאיר אחריו יחולק באופן מידי בין יורשיו ומבקש למנות כאמור איש מקצוע שינהל את כלל הנכסים לתקופת זמן שיבחר המצווה, בעת רישום הצוואה הוא ממנה נאמן לביצוע בקשת הצוואה. הממונה יפעל על פי הבקשה לתקופת הזמן הנקובה בצוואה. על הנאמן חלה חובה לנהל ולחלק את כלל הנכסים והממון בהתאם לבקשת המצווה כפי שמשתקפת בצוואה. כתב הנאמנות הוא מעין נספח לצוואה והוא חלק בלתי נפרד ממנו. יוצר הצוואה רשאי לקבוע כיצד יתנהל תהליך חלוקת הנכסים לטובת מי שמוגדרים נהנים או לטובת מטרות או ארגונים שהוא מעוניין בקידום הפעילות שלהם. חשוב להבין שיש אפשרות להכין בצוואה מעין מסגרת של הנחיות והוראות עבור הנאמן אשר תפקח על העברת הנכסים ליורשים בבוא העת. בפסיקות שונות קבע בית המשפט כי הנחיות הנאמנות הן חזקות יותר כעילה משפטית מאשר חוק הירושה מכיוון שהחוק ספציפי יותר וכן נכתב מאוחר יותר ונותן מענה נכון יותר.

מינוי נאמן, מה חשוב לעשות ?

הסברנו ארוכות את משמעות רעון הנאמנות, עכשיו משהבנו את העקרון של חוק הנאמנות ואת היתרונות הברורים שלו בעת עריכת צוואה אפשר בהחלט לגשת לעריכת הצוואה ובמקביל לפעול למינוי נאמן מתאים שידע לנהל את הנכסים המדוברים, לשם כך יש לבצע מספר פעולות במקביל.

חלוקת הנכסים – קחו החלטה על אילו מהנכסים יהיה ממונה הנאמן ועל אילו נכסים את מחליטים להשאיר בצוואה לטובת היורשים והנהנים העיקריים, משפחה, חבר קרוב או כל בחירה שלכם.

מי מתאים לתפקיד ? כאשר אתם מבקשים למנות נאמן יש לקחת בחשבון שיקולים מהותיים כמו מי יוכל לקחת אחריות על ניהול הנכסים הללו. כמו שלא תעמידו מנהל בנק לחלוב פרות או רפתן לנהל בנק, כך חשוב שמנהל הנאמנות יהיה בעל זיקה מקצועית לאופי הנכסים שיש לנהל כך שימשיכו להניב עבור הנהנים את המירב.

הסכמה – לאחר שבחרתם מועמד מתאים, חשוב לדבר איתו ולקבל את הסכמתו לבצע את התפקיד שאתם מבקשים להטיל עליו.

רישום בצוואה – לאחר שבחרתם מועמד מתאים ולאחר שהוא הביע את הסכמתו, יש לרשום את שמו ופרטיו בצוואה

תנאי העסקה – הנאמן הינו איש מקצוע שמגיע לו לקבל שכר עבור תפקידו. בעת רישום כתב הנאמנות יצוין שכרו שישולם מכספי העזבון וכן גבולות הגזרה של התערבותו.

קביעת הנהנים – בעת ניסוח הנאמנות חשוב גם להבהיר מי יהיו הנאמנים שיזכו להנות מכספי העזבון ומה הם ההגבלות החלים על הנהנים בהסדר זה.

לסיכום, במקרה בו מעוניינים לכלול הוראות נאמנות בצוואה, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקדים מעורך דין העוסק בתחום הירושה. להוראת הנאמנות השלכות על היורשים ועל העיזבון, וכדאי לנסח אותה בקפידה כך שתתאים להוראות החוק.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן