עילות לביטול צוואה

 

עילות לביטול צוואה הינן עובדות בצירוף טענות משפטיות שמקורן בחוק הירושה שבהוכחתן יכולות להביא לפסילת צוואה. ישנן עילות מהותיות וחזקות יותר שבהתקיימותן הצוואה בהכרח תיפסל, וישנן עילות פרוצדוראליות שבהתקיימותן הצוואה עלולה להיפסל והדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט. מה ההבדל בין העילות שבחוק הירושה ומתי יהיה בכוחן להביא לפסילת צוואה? הכל במאמר שלפניכם:

עילות לביטול צוואה שמקורן בצורת הצוואה:

חוק הירושה  מכיר בארבע צורות לעריכת צוואה, סוגי הצוואות הינן: צוואה בכתב יד, צוואה  בעדים, צוואה נוטריונית, צוואה בעל פה. לכל סוג מסוים של צוואה ישנם מרכיבי יסוד אשר צריכים להתקיים בה, ובהעדר מרכיב עלולה הצוואה  להיפסל. כך למשל: בצוואה בכתב יד, אשר נדרש כי  כולה  תיכתב בידי המצווה, עלולה להיפסל במידה וחלקה נכתבה בידי מי שאינו המצווה. בצוואה בעדים, במידה וערך המצווה צוואה בפני עד אחד בלבד, בניגוד לסעיף 20 לחוק הירושה הדורש כי צוואה בעדים תיערך  בפני שני עדים. צוואה נוטריונית, עלולה להיפסל במידה ולא נערכה בהתאם לחוק הירושה או בהתאם לתקנות הנוטריונים אשר חלות על נוטריון בעת עריכת הצוואה. צוואה בעל פה, עלולה להיפסל, במידה ותך שנה  ממועד עריכתה המצווה עדיין בחיים והסתיימו  הנסיבות אשר אפשרו את עריכתה.

יודגש כי פגם בצורת הצוואה אינו מביא בהכרח לפסילתה, שכן סעיף 25 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט לתקן את הפגם במידה והתרשם כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, ובלבד שהפגם אינו מהווה אחד מהמרכיבים ההכרחיים להיותו של המסמך צוואה.

עילות לביטול צוואה

 

עילות מהותיות לביטול צוואה

כשרות לצוות:

תנאי בסיסי לקיום צוואה, הינו כי המצווה כשיר מבחינה חוקית לערוך צוואה. כשירות המצווה נבחנת על פי מצבו הרפואי והקוגניטיבי במועד עריכת הצוואה. במידה והוכח כי צוואה נערכה כאשר  המצווה אינו  יכול להבחין בטיבה של הצוואה בשל מגבלה ממנה הוא סובל. הוכחת כשרות המצווה נעשית באמצעות חוות דעת רפואית הנערכת בדיעבד, ובאמצעות העדים אשר נכחו במעמד עריכת הצוואה.

הצוואה מעשה אישי:

צוואה תקפה צריכה להיערך על ידי המצווה עצמו. עקרון זה קובע, כי צוואה שנערכה לא על ידי המצווה עצמו, או צוואה שתוקפה תלוי ברצונו של אחר מלבד המצווה הינה בטלה.

אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תרמית:

צוואה שנערכה על ידי המצווה כאשר הוא היה נתון לאיומים, השפעה בלתי הוגנת, או תרמית שהופעלה כלפיו – בטלה. עקרון החופש  לצוות הינו עקרון על בדיני צוואות, ובמידה ויוכח  כי נעשתה  התערבות פסולה בשיקול דעת המצווה אשר גרמה לעריכת צוואה על ידו תבוטל הצוואה. תחת סעיף זה קיימת אחת מהעילות הנפוצות לביטול צוואה שהינה השפעה בלתי  הוגנת  על המצווה. השפעה בלתי הוגנת הינה פעולה המופעלת  על המצווה תוך ניצול מצוקה או תלות של המצווה בזולת. דוגמא למקרים של השפעה בלתי הוגנת ניתן למצוא במצווה אשר אינו יכול לבצע פעולות בסיסיות בעצמו,  עורך צוואה לטובת מי שמבצע  עבורו פעולות אלה ובו הוא תלוי. במקרים אלה נשלל רצונו החופשי של המצווה בשל תלותו בזולת.

טעות בצוואה:

כאשר קיימת בצוואה טעות בתיאורו של נכס או אדם וכיוצא בזה, הדבר ניתן לתיקון על יד רשם הירושה או בית המשפט. אך ישנם מקרים בהם נפלה בצוואה טעות מהותית שאינה מאפשרת להבין את כוונת המצווה בבירור, במידה ולא ניתן להתחקות אחר כוונת המצווה הדבר עלול להביא לביטול הצוואה.

צוואה לטובת עדים:

סעיף 35 לחוק הירושה שכותרתו "צוואה לטובת עדים" הינו סעיף העוסק במעורבות ישירה או עקיפה של הזוכה על פי הצוואה בעריכתה. במידה ומוכחת מעורבות של הזוכה  בעריכת הצוואה הרי שהצוואה בהכרח תיפסל ואף לבית המשפט אין שיקול דעת בעניין. כך למשל במידה והזוכה על פי  הצוואה היה מעורב בעריכתה, כשהכוונה למעורבות אינה מסתכמת רק בעריכת הצוואה עצמה. מעורבות שמביאה לפסילת צוואה יכולה להתבטא בבחירת עורך דין על ידי הזוכה, מסירת הוראות הצוואה לעורך הדין על ידי הזוכה, נוכחות הזוכה במועד עריכת הצוואה, ועוד כאלה פעולות אשר יש בהן להצביע על מעורבות הזוכה עלולות להביא לפסילת הצוואה. הסעיף אינו  דן רק בזוכה על פי הצוואה, אלה כולל בתוכו גם את בן זוגו של הזוכה שהיה מעורב, או אדם אשר היה עד לצוואה ואף זוכה על פיה.

עילות ביטול של צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית:

אף שהחוק העניק למצווה חירות לצוות, הרי שישנם מקרים בהם החוק הגביל את המצווה בצוואתו. כך למשל כאשר המצווה תולה את הזכייה בביצוע פעולה בלתי חוקית כתנאי לזכייה או כאשר הצוואה כוללת הוראות בלתי מוסריות הנוגדות את תקנת הציבור. כך למשל צוואה השוללת זכות למזונות של קטינים בטלה בשל היותה נוגדת הוראת חוק מפורשת וכן הינה בלתי מוסרית.

יודגש, כאשר בתי המשפט בודקים את תקפות הצוואה הקו המנחה הינו כי קיום הצוואה עדיף על ביטולה, אלא אם כן הוכחו עילות המצדיקות את ביטול הצוואה. כאשר נפלו פגמים בעריכת הצוואה בתי המשפט פונים לסעיף 25 לחוק  הירושה  המאפשר את תיקון הפגמים, ובלבד שהוכח כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה. ככל ויוכח הדבר  הרי בהתערבות בית המשפט תהיה מצומצמת.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן