פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הינה זכות בסיסית של שותף במקרקעין, הדרך הקלה להביא לסיום השותפות הינה בהסכמה של כל השותפים בקרקע. אך ישנם מקרים בהם אין הסכמה בין השותפים, בין אם מדובר בשותף סרבן ובין אם מדובר בשותף המסרב לפירוק בדרך המוצעת ע"י יתר השותפים. במצב דברים בהם אין הסכמה בין השותפים יש להגיש תביעה לבית המשפט.

הוראות חוק המקרקעין

סעיף 37 לחוק המקרקעין קובע כי שותף רשאי לדרוש פירוק שיתוף בכל עת. כמו כן במידה וקיימת תנייה כלשהי עליה הסכימו כל השותפים במקרקעין המגבילה את אפשרות הפירוק, הרי שהיא תהיה תקפה לשלוש שנים בלבד. הוראה זו נועדה למנוע הקפאת עסקאות מקרקעין ע"י שותפים.

פירוק שותפות בהסכמה

פירוק שותפות בהסכמה הינה הדרך המהירה והקלה לפירוק השותפות בקרקע כאמור. כאשר מבקשים השותפים לבצע פירוק שיתוף בעין (חלוקה של הקרקע ע"פ תשריט חלוקה), על הסכם לקבל את אישור המפקח המאשר כי החלוקה עליה הוסכם, תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה.

פירוק שיתוף ע"פ צו של בית משפט

כאשר אין הסכמה בין השותפים על דרך סיום השיתוף, יש להגיש תביעה לבית המשפט. נשאלת השאלה באיזו דרך יבחר בית המשפט בבואו לצוות על פירוק השיתוף?
הכלל הוא כאשר מדובר במקרקעין הניתנים לחלוקה בעין, יבחר בית המשפט להורות סיום השותפות בדרך זו. כאשר מי מהשותפים מקבל בשל אילוצים חלק יותר קטן מזכותו בקרקע, יפוצה הוא ע"י השותפים בתשלומי איזון שיוערכו ע"י שמאי.
כאשר המקרקעין אינם ניתנים לחלוקה בעין, או כאשר חלוקה כזו תגרום הפסד ניכר לשותפים, הדרך לפירוק היא במכירה וחלוקת התמורה בין השותפים.

פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

כאשר מדובר בפירוק בדרך של מכירת דירה המשמשת למגורי בני הזוג, בית המשפט לא יאפשר את המכירה כל עוד לא נמצא הסדר מגורים חלופי לילדים הקטינים המתגוררים עם בן הזוג המחזיק בהם.
במקרים בהם השותפים בקרקע הינם בני זוג או יורשים, יש לבחון היטב האם במקרה הספציפי החוק מקנה זכות קדימה לאחד מהשותפים לרכישת המקרקעין במחיר השוק.
טרם קבלת החלטה על פירוק שיתוף בזכויות מקרקעין, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין העוסק בסוגייה זו. לעיתים כמו למשל כאשר נדרש פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים יש להתייחס אף לסוגיות מס העלולות לנבוע מהפירוק.
קמרי עורך דין בכרמיאל מקרקעין משרדנו עוסק בתחום המקרקעין ובהליכים של פירוק שיתוף, תוך שיתוף פעולה עם מודדים ושמאים מקצועיים ומומחים בהליכים אלה.

*אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

מאמרים נוספים

סילוק יד ממקרקעין

סילוק יד ממקרקעין הינה סוגייה, הנוגעת לפינוי מקרקעין, כאשר ישנה פלישה, שלא מכוח חוזה, או הסכם בין צדדים, המעוגנת בסעיף 16 לחוק המקרקעין. כך למשל

תביעה אזרחית נגררת לפלילים

תביעה אזרחית נגררת לפלילים, מעוגנת בסעיף 77 לחוק בתי המשפט, הינה תביעה, המוגשת בפן הנזיקי-אזרחי, בעקבות הליך פלילי שהסתיים בפסק דין. כאשר, המעוול בהליך הנזיקי

שיתוף פוסט בפייסבוק מהווה לשון הרע

מעוניינים לשתף פוסט בפייסבוק? כדאי שתקראו את הפוסט לפני שתלחצו על לחצן השיתוף שמא אתם עלולים להיות שותפים לפרסום לשון הרע. שיתוף פוסט בפייסבוק עלול

ביטול פסק דין

ביטול פסק דין במעמד צד אחד, הינה סוגיה במשפט האזרחי, שניתנת בדרך כלל בדרך של החלטה, ומעוגנת בסעיף 214 לתקנות סדר הדין האזרחי. כאשר לדוגמה

מהי תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע, עוסקת בסוגיה משפטית, המעוגנת בחוק איסור לשון הרע. לשון הרע, היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לגדף, לבזות, ללעוג ולפגוע באדם בעיני הבריות.