פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הינה זכות בסיסית של שותף במקרקעין, הדרך הקלה לפירוק השיתוף הינה בהסכמה של השותפים בקרקע. אך ישנם מקרים בהם אין הסכמה בין השותפים, בין אם מדובר בשותף סרבן ובין אם מדובר בשותף המסרב לפירוק בדרך המוצעת ע”י יתר השותפים. במצב דברים בהם אין הסכמה בין השותפים יש להגיש תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט.

פירוק שותפות במקרקעין בהסכמה

פירוק שיתוף בהסכם בין השותפים הינה הדרך המהירה והקלה לפירוק השותפות בקרקע כאמור. כאשר מבקשים השותפים לבצע פירוק שיתוף בעין (חלוקה של הקרקע ע”פ תשריט חלוקה), על הסכם הפירוק בחלוקה נדרש לקבל את אישור המפקח המאשר כי החלוקה עליה הוסכם, תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה.

פירוק שיתוף בקרקע ע"פ צו של בית משפט

כאשר אין הסכמה בין השותפים על פירוק השיתוף, יש להגיש תביעה לבית המשפט. נשאלת השאלה באיזו דרך יבחר בית המשפט בבואו לצוות על פירוק השיתוף?
הכלל הוא כאשר מדובר במקרקעין הניתנים לחלוקה בעין, יבחר בית המשפט להורות על פירוק השיתוף בדרך זו. כאשר מי מהשותפים מקבל בשל אילוצים חלק יותר קטן מזכותו בקרקע, יפוצה הוא ע”י השותפים בתשלומי איזון שיוערכו ע”י שמאי.
כאשר המקרקעין אינם ניתנים לחלוקה בעין, או כאשר חלוקה כזו תגרום הפסד ניכר לשותפים, הדרך לפירוק שיתוף היא במכירה וחלוקת התמורה בין השותפים.

פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

כאשר מדובר בפירוק שיתוף בדרך של מכירת דירה המשמשת למגורי בני הזוג, בית המשפט לא יאפשר את המכירה כל עוד לא נמצא הסדר מגורים חלופי לילדים הקטינים המתגוררים עם בן הזוג המחזיק בהם.
במקרים בהם פירוק השיתוף בקרקע הינו בין בני זוג או יורשים, יש לבחון היטב האם במקרה הספציפי החוק מקנה זכות קדימה לאחד מהשותפים לרכישת המקרקעין במחיר השוק.
טרם קבלת החלטה על פירוק שיתוף בזכויות במקרקעין, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין העוסק בסוגייה של פירוק שותפות בקרקע. לעיתים כמו למשל בפירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים יש להתייחס אף לסוגיות מס העלולות לנבוע מהפירוק.
קמרי עורך דין בכרמיאל מקרקעין משרדנו עוסק בתחום המקרקעין ובהליכים של פירוק שיתוף, תוך שיתוף פעולה עם מודדים ושמאים מקצועיים ומומחים בהליכים אלה.

*אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

שתפו

מאמרים נוספים

עורכי דין פלילי

ביטול פסק דין

ביטול פסק דין במעמד צד אחד, הינה סוגיה במשפט האזרחי, שניתנת בדרך כלל בדרך של החלטה, ומעוגנת בסעיף 214 לתקנות סדר הדין האזרחי. כאשר לדוגמה

עורכי דין פלילי

מהי תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע, עוסקת בסוגיה משפטית, המעוגנת בחוק איסור לשון הרע. לשון הרע, היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לגדף, לבזות, ללעוג ולפגוע באדם בעיני הבריות.

ביטול הסכם מתנה במקרקעין

סוגייה של ביטול הסכם מתנה במקרקעין עולה למשל במקרים בהם אדם נתן במתנה נכס יקר ערך כגון דירת מגורים. במרבית המקרים בהם מדובר באדם מבוגר,

סילוק יד ממקרקעין

סילוק יד ממקרקעין הינה סוגייה, הנוגעת לפינוי מקרקעין, כאשר ישנה פלישה, שלא מכוח חוזה, או הסכם בין צדדים, המעוגנת בסעיף 16 לחוק המקרקעין. כך למשל

תביעה אזרחית נגררת לפלילים

תביעה אזרחית נגררת לפלילים, מעוגנת בסעיף 77 לחוק בתי המשפט, הינה תביעה, המוגשת בפן הנזיקי-אזרחי, בעקבות הליך פלילי שהסתיים בפסק דין. כאשר, המעוול בהליך הנזיקי