פסק דין פגמים בצוואה

פסק דין פגמים בצוואה תע (חי') 13891-01-14‏ ‏

פסק דין פגמים בצוואה – לבית המשפט הגיעה סוגיה של צוואה בעדים בעלת פגמים, בצוואה הייתה הוראה של הסדר יורש אחר יורש, ובה החליט המנוח, שנפטר ממחלת הסרטן, לנשל את ילדיו, ולהעניק את כל עזבונו לאשתו מנישואיו השניים, וילדיה.

עילת ההתנגדות של בניו של המנוח מנישואיו הראשונים היו ממספר טעמים ובהם, השפעה בלתי הוגנת, פגמים צורניים בצוואה, טעות סופר, וחתימת עדי הצוואה שלא במעמד חתימת המנוח. בנוסף נטען כי המנוח לא היה כשיר, וצלול לעריכת צוואה. שכן המנוח היה חולה, ולא ידע לפרש את המציאות הסובבת אותו כהלכה. בנוסף נטען כי הצוואה זויפה, ומונה גרפולוג משפטי לבחינת העניין.

מאידך, טענה המבקשת לקיום צוואה כי המנוח גמר דעתו, וכי ידע בדיוק למי רצה להוריש את עזבונו. בנוסף לעניין הוראת יורש אחר יורש, הייתה בצוואה הוראה כי במידה והמבקשת והמנוח ילכו לעולמם, אז ילדיהם אלו הם שירשו אותם על פי דין.

בית המשפט קבע לעניין ההשפעה בלתי הוגנת כי, המתנגדים לא הצליחו להוכיח השפעה בלתי הוגנת. לא הובאו ראיות התומכות בגרסת המתנגדים כי המנוח היה תלוי במבקשת בתחום ההכרתי ולא בשכלי. בנוסף נקבע כי המבקשת לא ניתקה את המנוח מילדיו מנישואיו הראשונים. נדחתה גם טענת מעורבות בעריכת הצוואה, שכן הצוואה הייתה צוואה הדדית, כך שכל מעורבות של המבקשת הייתה לגיטימית בנסיבות העניין. בנוסף, מעדות עורך הצוואה, שוכנע בית המשפט כי המנוח היה אדם אסרטיבי שיודע לעמוד על שלו.

תיקון הפגמים בצוואה ע"י בית המשפט

לעניין הפגמים הצורניים בצוואה נקבע כי, אמנם בני הזוג ציוו את רכושם אחד לשני במקרה של פטירת בן הזוג, כך שזכיית הילדים הצוואה מותנית במוות של בני הזוג, והמבקשת עודה בחיים. אמנם ישנו פגם צורני, אך בית המשפט קבע את אומד דעת הצדדים, בכך שרצו לקבוע הסדר לש יורש אחר יורש, שילדיהם יוכלו לרשת אותם גם במידה ובן זוג אחד נפטר.

לענין הפגם השני טעות סופר בצוואה, נקבע כי טעות סופר הינה פגם קל בעוצמתו, וכאשר בית המשפט השתכנע באמיתות הצוואה, ניתן לרפא פגם זה.

לעניין הפגם השלישי, כאשר שני העדים לא חתמו במועד עריכת הצוואה, אלא מספר שעות לאחר מכן. נקבע כי עורכת הצוואה, חתמה כעדה ראשונה על הצוואה לאחר הכנתה, והעד השני, חתם רק לאחר מספר שעות. וכי הליך זה אינו מקובל בדיני ירושה. מעדותו של העד השני, ניתן להסיק כי המנוח הבהיר לעד, כי זה רצונו, לחלק את עזבונו בין ילדיו מנישואיו השניים, ועל כן ריפא בית המשפט פגם זה, לאחר שניווכח כי הצוואה אמיתית וניתן לרפאות גם פגם זה.

לסיכום, קבע בית המשפט לאחר שמיעת העדויות, כי הצוואה היוותה את רצונו האמיתי של המצווה, וכי רצונו היה לנשל את ילדיו מנישואיו הראשונים, להעניק את כל רכושו למבקשת, ובמידה וזו לא תהיה בחיים, להעביר את רכושם לילדיהם. בית המשפט קבע כי המנוח ערך את הצוואה בגמירות דעת מלאה, היה כשיר וצלול, וכי אמנם היו מספר פגמים, אך אלו נפלו כתוצאה מטעויות של עורכת הדין, שערכה את הצוואה, ואותם ניתן לרפא כאשר מתרשם בית המשפט כי תוכן הצוואה הינו אמת.

משרדנו מתמחה בתחום הצוואה והירושה, עורך דין לסכסוכי ירושה מעניק ייעוץ משפטי, וליווי מקצועי בניהול הליך משפטי הן בפני רשם הירושה והן בפני בתי המשפט. הינכם מוזמנים לפנות אלינו.

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי

מאמרים נוספים

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים או הסכם חלוקת העזבון נערך לאחר פטירת המוריש בשאלת אופן החלוקה ומהו החלק אותו יקבל כל יורש מנכסי המוריש. ישנם שתי דרכים

משרד עורכי דין צוואות

עורך דין לענייני ירושות וצוואות

קרוב משפחה נפטר? זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום הירושה? משרדנו עוסק בתחום הירושות והצוואות. לרבות בהגשת בקשה לצו קיום צוואה, צו ירושה, התנגדות לצוואה, תיקון

ניהול עיזבון

למה צריך ניהול עיזבון ניהול עיזבון נדרש בהתקיים התנאים לכך, בתקופה שממועד פטירת המוריש ועד לחלוקת העיזבון בין היורשים. בתקופה שממועד פטירת המוריש ועד למתן

משרד עורכי דין צוואות

התנגדות לצוואה בעדים

צוואה בעדים – חוק הירושה צוואה בעדים מעוגנת בסעיף 19 לחוק הירושה. צוואה לרוב שתיעשה בנוכחות עדים. כאשר הדרישה לפי חוק הירושה. הינה לצרף שני