בן ממשיך זכויות וחובות

הסכם בן ממשיך בין משפחה

הסכם בן ממשיך – בחתימה על ההסכמים מתחייבים ההורים למנות את בנם כבן ממשיך, כמי שיקבל את המשק החקלאי לאחר פטירתם, הבן הממשיך הוא שהופך להיות בעל הזכויות בנחלה לאחר פטירתם.

חובות הבן הממשיך אל מול המינוי

אל מול זכויות הבן הממשיך לקבלת המשק החקלאי לאחר הפטירה, ישנם חובות אשר הוא נוטל על עצמו, כגון: דאגה לתחזק ולפתח את המשק החקלאי, דאגה לצרכי המשק וההורים אשר מזדקנים עם השנים, כיבוד ההורים ויחס הולם כלפיהם.

התנהגות מחפירה של הבן הממשיך כלפי הוריו, או הפרת ההתחייבויות כלפיהם, עלולה לגרום במקרים מסויימים לביטול מינוי הבן הממשיך

*מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי.