הסכמי צוואות וירושות

להאזנה:

 

חוק הירושה תשכ"ה 1965 – קובע כי עזבונו של נפטר יחולק בין יורשיו לפי ההוראות שמסר בצוואה שערך או בהתאם לסדר הירושה לפי דין. עם זאת, עומדת בפני היורשים אפשרות לכונן הסכמי צוואות וירושות החורגים מסטנדרט משפטי זה ומהנחיות הצוואה, ולהכתיב חלוקה שונה של הרכוש ביניהם. באילו נסיבות זה רלוונטי וממה חשוב להיזהר? עורך דין גיא קמרי מיד יסביר.

 

מתי מתעורר הצורך בעריכת הסכמי צוואות וירושות בין יורשים?

עריכת הסכמי צוואות וירושות עומדת על הפרק לעיתים כשמתעוררת מחלוקת בין יורשים לגבי חלוקת הירושה או העיזבון, על סמך הוראות הצוואה או חוק הירושה לפי דין. חלוקת הירושה היא תהליך מורכב וסוחט רגשית במקרים רבים, ובפרט כאשר חלוקת נכסי המנוח וממונו צריכה להתבצע בין מספר גדול של יורשים.

על רקע זה, נוצרת מתיחות גדולה בין יורשיו של האדם שנפטר, כעסים ותסכולים צפים אל פני השטח ולא פחות מכך, גם רגשי קיפוח בקרב מי שקיבלו נתח קטן מהמצופה מעיזבונו של המנוח או לא קיבלו כלל.

זה קורה, כפי שאומר מטבע הלשון השגור, גם במשפחות הכי טובות. אולם יש מי שמשכילים לפתור את המחלוקת סביב חלוקת הרכוש בין היורשים, באמצעות הגעה להסכם פשרה בצוואה או הסכם יורשים בתיווכו של עורך דין לענייני עיזבון.

 

מהן הדרכים הסטנדרטיות לחלוקת ירושה בישראל?

סעיף 110א' בחוק הירושה הישראלי, מגדיר 2 אפשרויות סטנדרטיות לחלוקת ירושת המנוח בין יורשיו:

  • חלוקה לפי הדין: בהעדר צוואה, מחולק העיזבון בין היורשים בהתאם להנחיות בחוק הירושה. בדרך כלל בן זוגו של המנוח במועד פטירתו הוא שיורש את כל חפציו בנוסף למחצית מעזבונו. יתרת העיזבון נחלקת בין בן זוגו הנותר של הנפטר ושאר יורשיו החוקיים (צאצאיו, הוריו, אחיו וכן הלאה). אולם קיימים חריגים לעניין – בהתאם לנסיבות של כל משפחה.
  • חלוקה בהתאם לצוואה: כאן חלוקת העיזבון מתבצעת בהתאם להוראות בצוואת המנוח שנכתבו לפי רצונותיו.

 

אולם במצבים מסוימים מעדיפים היורשים לחלק ביניהם את הירושה בדרך שונה מזו שהתווה המנוח בצוואתו או שהחוק מתווה (בהעדר צוואה), וזאת תוך עריכת הסכם לחלוקת העיזבון.

הסכמי צוואות וירושות
הסכמי צוואות וירושות

היתרונות בהסכמי צוואות וירושות

הסכמי צוואות וירושות מקנים ליורשי המנוח, גמישות רבה יותר בכל הנוגע לטיפול בנכסי העיזבון. חוק הירושה מאפשר – ככל שהדבר נעשה בהסכמה משותפת של כלל היורשים, לשנות את חלוקת הרכוש של הנפטר באופן שיהיה מוסכם על כולם. אולם חשוב לדעת שעריכת הסכמי יורשים הוגנים וחוקיים, מצריכה סיוע של עורך דין צוואות וירושות.

משרד עו"ד גיא קמרי ישמח לעמוד לרשותכם בנושא זה ובכל עניין נוסף הנוגע לעריכת צוואות והוצאתן אל הפועל. לפרטים חייגו כעת: 077-454-6091.

 

התרחישים בהם הסכם יורשים מתגלה כפתרון פרקטי במיוחד

עריכת הסכמי צוואות וירושות, כאמור מקנה ליורשים גמישות גדולה יותר בחלוקת נכסי הירושה. דרך זו מאפשרת להם להתאים את אופן החלוקה להעדפות, לצרכים ולנסיבות המשתנות שלהם. תרחיש קלאסי שבו הדבר מתגלה כפתרון שימושי, הוא כשהיורשים לא רוצים לחלוק בבעלות על נכס מסוים, ומעדיפים להפריד את זכויותיהם לשם מניעת סכסוכים ותסבוכות שהבעלות בנכס משותף עלולה ליצור.

 

הסתלקות מירושה באמצעות הסכמי צוואות וירושות

הסכמי צוואות והסכמי ירושה מאפשרים לא רק לחלק את נכסי העיזבון בין היורשים בהתאם לשיקול דעתם המשותף. באמצעות הסכם יורשים כזה, יכול יורש המעוניין לוותר על ירושתו, לעשות כן. זהו מהלך הנקרא "הסתלקות מעיזבון" ובמסגרתו, החלק של היורש שלא רוצה בירושתו, מחולק בין היורשים האחרים, או ניתן ליורש ספציפי, שהוא בת או בן זוגו של הנפטר, ילדו של הנפטר או אחיו, כפי שמוגדר בסעיף 6א' בחוק הירושה.

 

הסיכונים הגלומים בהימנעות מעריכת הסכמי יורשים

אי הגעה להסכמי צוואות וירושה עלולה להסתיים בבתי המשפט. מחלוקות בין יורשים נוטות להגיע להליכים משפטיים המתנהלים בערכאות, כשלבסוף ההחלטה על אופן חלוקת הירושה לרוב מתבצעת בידי בית המשפט. כך מאבדים היורשים את השליטה שלהם על תוצאות ההליך, בד בבד לאובדן זמן יקר והוצאות כספיות גבוהות על ההליך המשפטי.

זאת לצד עוגמת הנפש הגדולה שההתדיינות בערכאות השיפוטיות גורמת לכל המעורבים, ובפרט למי שממילא סובלים מתחושת קיפוח בהקשר להוראות הצוואה.

בקצרה, הסיכונים הגלומים בהימנעות מעריכת הסכמי יורשים, אם כן, אינם מסתכמים רק בהפסדים כלכליים והפסד קנייני, אם כי גם בסיכון להיווצרות קרע חמור בין בני המשפחה, אשר עלול לגבות מחיר נפשי כבד במיוחד מכל הצדדים המעורבים.

 

כיצד בתי המשפט בארץ יכולים לסייע באכיפת הסכמי צוואות וירושות?

לבתי המשפט בישראל, יכולת לסייע באכיפתם של הסכמי יורשים בצורה יעילה, כמו גם סמכות לקבלת החלטות ברות תוקף משפטי מחייב בדבר אופן חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים. אולם בסמכותם גם להפנות את היורשים ובעלי העניין בעיזבון להליך גישור כדי לאפשר לצדדים ליישב את מחלוקותיהם מחוץ לבית המשפט.

 

על מה קריטי להקפיד כששוקלים לערוך הסכם בין יורשים?

היה ואתם שוקלים לערוך הסכם ירושה עם יתר היורשים, או להסתלק מחלקכם בירושה, חשוב במיוחד להיות מודעים מראש למכלול המשמעויות של המהלך עבורכם – הן במישור הרכושי והן במישור הכלכלי בטווח הרחוק.

אם ברצונכם להיות סמוכים ובטוחים בכך שאינכם ממהרים לקבל החלטה שעלולה לפגוע בכם בעתיד, הדבר הטוב ביותר לעשות, הוא לפנות להתייעצות משפטית מקדימה מול עו"ד לענייני ירושה.

 

לסיכום

חוקי הירושה בישראל מורכבים ומסועפים, בבואם לכסות שלל נושאים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. כדי להבטיח שהאינטרסים והזכויות שלכם יהיו מוגנים כשאתם חותמים על הסכם ירושה, עליכם להבין אילו השלכות גלומות בחתימה על המסמך.

בהקשר זה חשוב לזכור שבתי המשפט בארץ שואפים תמיד לאזן בין רצונות המנוח כפי שהם משתקפים בצוואתו, לבין רצונות יורשיו. לכן לא בכל מצב, הסכם בין יורשים בהכרח יאושר. מכאן הצורך האקוטי בליווי משפטי של עורך דין ירושות וצוואות במרכז.

לתיאום התייעצות מקצועית בנושא הסכמי יורשים – פנו כעת אל משרד עו"ד גיא קמרי: 077-454-6091 .

הסכמי צוואות וירושות הידועים גם כהסכמי יורשים, הם הסכמים משפטיים שבאמצעותם רשאים יורשיו של אדם שנפטר, להסדיר ביניהם את אופן חלוקת הרכוש שהמנוח השאיר אחריו. הסכמים אלו מאפשרים ליורשים לחלק כראות עיניהם את עיזבונו של המנוח, מבלי להיות כבולים להנחיות בצוואת המנוח או להוראות שמגדיר חוק הירושה.

מקור הזכות לחלק את הירושה בשונה מהחלוקה שהוגדרה בצוואה או בכללי הירושה לפי דין, טמון גם הוא בחוק הירושה הישראלי. החוק מקנה ליורשים את הזכות לקבוע איך ירושת המנוח תתחלק ביניהם, באמצעות עריכת הסכם שמתאים לצרכים ולאינטרסים שלהם בצורה אופטימלית, בכפוך להסכמת כלל היורשים.

הסכמי עיזבון בין יורשים נערכים על ידי ביצוע משא ומתן בין היורשים. מרגע שיש הסכמה גורפת על חלוקת העיזבון בין כל היורשים, אפשר להכין את נוסח ההסכם בסיוע של עו"ד לענייני ירושה או מגשר ולהבטיח שההסכם חוקי לחלוטין ובר אכיפה.

הסכמי צוואות וירושה הם אן בעלי תוקף חוקי מחייב וחלים על כל היורשים החתומים עליהם. לכן בתי המשפט בארץ ישנה הסמכות לאכוף את מימושם. עם זאת, אפשר לערער עליהם במידה והם לא חוקיים, לא הוגנים או שאינם סבירים.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן