עורך דין רשות מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל, או בשמה העדכני, רשות מקרקעי ישראל, היא רשות מנהלית האמונה על ניהול הקרקעות של המדינה. מדיניות מינהל מקרקעי ישראל מעוגנת במקבץ החלטות הרשות שנועדו להסדיר את ההליכים המשפטיים הנעוצים בניהול קרקעות המדינה.

מתי יש להיעזר בעורך דין אל מול רשות מקרקעי ישראל ?

כאשר ישנה עסקת מכר, הנוגעת למקרקעין, יש חשיבות להתייעץ עם עורך דין רשות מקרקעי ישראל, על מנת לאמוד את פרטי העסקה. ישנם עסקאות המותרות, כגון עסקת מכר, וישנן עסקאות אסורות כגון עסקה בירושה עתידית. בנוסף, ישנם הליכים של רישום בית משותף במקרקעין, רישום בן ממשיך במינהל, העברת בעלות בדרך של עסקת מתנה ללא תמורה, או אף היעדר חריגות בניה והתחייבות ברגע של חוזה חכירה פרטי מול הרשות.

פרצלציה והסדר קרקעות ע"י עורך דין

פרצלציה הינה תהליך, של חלוקת מקרקעין, ורישומו בספרי לשכת רישום המקרקעין, טאבו. במגזר החקלאי לדוגמה, ישנו הליך פרצלציה, בנחלה חקלאית, שלא ניתן בכל מושב או קיבוץ. כ90% ממקרקעי המדינה הינם מקרקעין מוסדרים, שעברו מדידות על ידי מודד מוסמך, בעלי גבולות, ובהם קבועים זכויות הבעלות והחזקה של המקרקעין הציבורי. בלשכת הרישום, טאבו, ניתן לרשום את הנחלה החקלאית, רק כאשר החלקה רשומה בשלמותה, ומוגדרת כחלקה א' בנחלה חקלאית.

התמחות בדיני מקרקעין

על מנת לאמוד את זכויות המשתמש במקרקעין יש להיוועץ תחילה בעורך דין המתמחה בדיני המקרקעין, ובפרט בהתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל. במיוחד כאשר עוסקים במגזר החקלאי. לדוגמה, כאשר ישנה עסקת מתנה של רישום בן ממשיך. הפרוצדורה שאותה עובר הבן הממשיך הינה רישום במוסדות המיישבים, במקרה של חוזה דו צדדי, האגודה השיתופית, ורשות מקרקעי ישראל. במקרה של חוזה תלת צדדי, בין הסוכנות היהודית, רשות מקרקעי ישראל והאגודה השיתופית. משקלו של ייעוץ משפטי בעניין רשות מקרקעי ישראל יכולה לחסוך המון זמן וכסף, מכיוון וכאשר עוסקים בעסקת מתנה, עד שהרישום בספרי רשות מקרקעי ישראל לא מסתיים, עסקת המתנה לא באמת בוצעה, אלא מוגדרת כ"התחייבות לעסקת מתנה". עורך דין המתמחה במינהל מקרקעי ישראל, ובפרט בדיני המקרקעין, יכול לחסוך את ההליכים המשפטיים העתידיים ובעצם לדאוג להשלמת העסקה לפי החלטות רשות מקרקעי ישראל.

**האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי.

מאמרים נוספים

בן ממשיך פסקי דין

פסק דין בן ממשיך פיצוי אחים בן ממשיך פסקי דין: נדונה תביעה של אחד האחים (בן ממשיך) אשר התגורר במשק החקלאי של הוריו במושב, לפיה

עורך דין צוואה וירושה

רישום בן ממשיך במינהל

רישום בן ממשיך במינהל ובמוסדות המיישבים הסכם בן ממשיך מסתיים ברישום אצל כל המוסדות המיישבים : אגודה, הסכונות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל ( כיום :

פירוק שותפות במקרקעין

פיצול נחלה

הסוגייה של פיצול נחלה במושב גורמת לבלבול רב לבעלי נחלות במושבים, אשר מכירים את הכלל לפיו משק חקלאי אמור להיות יחידה משקית אחת ואינו ניתן

סמים מסוכנים

מיהו הבן הממשיך

מיהו הבן הממשיך מיהו הבן הממשיך, "בן ממשיך" מוגדר בתקנה 1(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברוּת), תשל"ג-1973 כדלקמן: "בן ממשיך" – בן אחד בלבד או בן