איך מתחלקת ירושה

להאזנה:

 

כל מה שרציתם לדעת על חלוקת ירושה

כאשר אדם נפטר, עיזבונו מחולק בהתאם לצוואה שהשאיר עוד כשהיה בחיים ואם לא הותיר אחריו צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם לכללי הירושה שנקבעו בחוק הירושה. כיצד מחשבים את חלוקת העיזבון בין היורשים השונים בחוק הירושה, האם לבני הזוג יש זכויות מיוחדות בהתאם לחוק ומיהם היורשים הנוספים ועל פי איזה סדר העיזבון מחולק? הכנו לכם את כל התשובות שאתם צריכים לדעת על איך מתחלקת ירושה.

סדר הירושה בהעדר צוואה

כאשר אדם נפטר והוא לא מותיר אחריו צוואה, הירושה מתחלקת על פי עקרון "ראשי האב". עקרון זה קובע סדר ירושה ברור – בן או בת הזוג של היורש יורשים יחד עם היורש הראשון שנמצא בחיים את העיזבון. אלה הם ראשי האב על פי הסדר:

  • ילדים וצאצאים – ילדים, נכדים, נינים.
  • הורים וצאצאים – הורים, אחים, אחיינים.
  • סבים וצאצאים – סבים, דודים בני דודים.

 

 

חלקם של בני הזוג בירושה

בני הזוג של המורישים מחזיקים בזכויות יתר בירושה והם היורשים של חלק נכבד בירושה, יחד עם היורשים האחרים על פי דין. בן או בת הזוג יורשים את המיטלטלין המשותפים ואת המכונית הרשומה על שמו של המוריש, יש להם זכות קדימה ברכישת הדירה המשותפת וזכויות ייחודיות בה, למשל, במקרים מסוימים תהיה להם זכות מגורים בדירת המוריש. במקרים אחרים בן או בת הזוג עשויים לרשת את דירת המגורים של המוריש באופן בלעדי, לדוגמה במקרים בהם אין צאצאים נוספים או הורים, אך שימו לב – התנאי הוא שבזמן מותו של המוריש בני הזוג חיו בדירה והם היו נשואים לפחות שלוש שנים.

איך מתחלקת ירושה בפועל?

כדי לדעת איך מתחלקת ירושה בפועל, כדאי להכיר את סדר היורשים על פי חוק הירושה הקובע כללים ברורים לאופן חלוקת העיזבון בין היורשים השונים. הנה ההסבר הפשוט לחלוקה בין כל קבוצות היורשים:

בני זוג וילדים – כאשר אדם נפטר והוא מותיר אחריו בן או בת זוג וילדים, חלוקת הירושה תהיה כך שבני הזוג יקבלו חצי מהירושה והילדים יקבלו את החצי השני והם יחלקו את אותו החצי ביניהם באופן שווה.

בני זוג והורים – כאשר אדם נפטר והוא מותיר אחריו בן או בת זוג והורים, חלוקת הירושה תהיה כך שבני הזוג יקבלו חצי מהירושה וההורים יקבלו את החצי השני והם יחלקו את אותו החצי ביניהם באופן שווה.

כאשר אין ילדים והורים – במקרה שכזה הירושה תתחלק כך שבני הזוג שנותרו בחיים יקבלו שני שליש מהירושה ובכפוף לעקרון ראשי האב, השליש הנותר יתחלק בין היורשים האחרים.

דוגמה לחישוב חלוקת הירושה

אישה נפטרה והיא לא ערכה צוואה טרם מותה, היא הותירה אחריה בעל, אח אחד ושלושה בני דודים. לפי עקרון ראשי האב, בעלה יירש את עיזבונה יחד עם ראש האב המתאים על פי חוק הירושה. ובכן, אם אין לאישה בעל ילדים או נכדים ונינים, עוברים לראשי האב השניים, דהיינו הורים וצאצאים – כך תתחלק הירושה בין שני אחיה – על פי חישוב חלוקת ירושה בדין, האחים יקבלו את הירושה ויחלקו אותה ביניהם שווה בשווה.

קביעת חלוקה שונה

אמנם לחוק יש כללים ברורים איך מתחלקת ירושה ומהו סדר היורשים, אך היורשים יכולים בכל עת להחליט על אופן חלוקה שונה. הם יוכלו לעשות זאת באמצעות הסכם בין יורשים ובאמצעותו ניתן לסתור את אופן חלוקת הרכוש ואף את הוראות הצוואה אם קיימת כזו.

כדאי לדעת שיש לחלוקת הירושה בהסכם השלכות שונות על מיסוי – אם תבצעו תכנון מס מיטבי, תוכלו להימנע ממסים מסוימים, למשל מס שבח. עם זאת, עליכם לשים לב לכמה כללים ברורים שהחוק קובע – ההסכם יכול להתקיים על נכסי העיזבון ואת תשלומי האיזון בין היורשים השונים ניתן לקיים מתוך העיזבון בלבד, שכן אם יכנסו להסכם כספים שאינם מתוך העיזבון, אתם עלולים להיות מחויבים במס.

ואם אין יורשים כלל?

יכולים לקרות מצבים בהם אין לאדם יורשים כלל, אמנם זהו מצב נפוץ פחות אך הוא בהחלט קיים. במצב שכזה, כאשר אדם נפטר, הוא לא מותיר אחריו צוואה וגם אין לו יורשים על פי כללי חוק הירושה – המדינה יורשת את העיזבון, כאשר היא עושה בה שימוש למטרות שונות של סעד, בריאות, חינוך או מדע. הירושה לא עוברת למדינה מיד, קודם היא מועברת לאפוטרופוס הכללי שמחזיק בירושה במשך כמה שנים, רק לאחר מכן ובמידה ולא הגיעו יורשים חוקיים לדרוש את העיזבון, הירושה עוברת למדינה.

קיימים גם מקרים בהם אדם היה תלוי במוריש כלכלית, במקרים אחרים גם יכולים להיות בני משפחה שאינם מוגדרים כיורשים על פי דין ואף ילדים מאומצים שלא אומצו כדין. במקרים הללו רשאי שר האוצר לבצע חישוב חלוקת ירושה בעצמו ולקבוע שהיא מועברת במלואה או בחלקה לאותם ילדים.

האם יש אנשים הפסולים מקבלת ירושה?

בהחלט כן. החוק קובע שני מקרים בהם אנשים לא יכולים לשמש יורשים חוקיים:

  • כאשר אדם מורשע ברצח או בניסיון לרצח של המוריש, יחד עם זאת, אם המוריש מחל לאותו אדם שהורשע בניסיון לרצח, אז פסילתו מתבטלת והוא יכול לרשת אותו.
  • כאשר אדם הורשע בזיוף, השמדה או העלמה של צוואה אחרונה של המוריש הוא גם לא יכול לרשת אותו.

 

ובכן, לחוק כללים ברורים מאוד כיצד יש לבצע חלוקת ירושה, אך אם אתם רוצים להימנע ממצב בו הירושה שלכם מתחלקת באופן שאינו תואם את הרצון שלכם, אתם יכולים להיערך מראש ולערוך צוואה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן