ביטול בן ממשיך אינו דבר של מה בכך. יש לזכור כי הבן שמונה כבן ממשיך הסתמך על ההתחייבות כי עם פטירת ההורים יהיה בעל המשק במקומם, ובשל כך ביצע השקעות במשק ואף בנה את ביתו בנחלה.

יחד עם זאת, מינוי של בן ממשיך אינו סוף פסוק וניתן במקרים מסוימים לבטל את המינוי. ביטול המינוי אפשרי בהסכמת הבן הממשיך לוותר על המינוי או בתביעה לביטול בן ממשיך אשר מוגשת לבית המשפט.

עילות לביטול מינוי בן ממשיך

העילות הנטענות בדר”כ לביטול מינוי הבן הממשיך שלא בהסכמתו הינן  בין היתר:

טענה אשר עולה הינה כי במועד החתימה על הסכם בן ממשיך, לא הבינו ההורים על מה הם חותמים.  ההורים התכוונו לאפשר לבן הממשיך לבנות בית בנחלה, אך לא התכוונו כי הוא זה שיזכה בירושת המשק החקלאי.

זיוף בן ממשיך-  טענה לפיה הסכם בן ממשיך זויף הינה טענה שמועלית בתביעה לביטול בן ממשיך, כאשר מועלית טענה לאחר פטירת ההורים בדבר זיוף הסכם בן ממשיך יש צורך בחוות דעת גרפולוגית לביסוס הטענה. גרפולוג בוחן את אמיתות החתימה על המסמכים והאם נחתמו על ידי ההורים בחיים או זויפוי ע”י הבן הממשיך.

טענה נוספת נוגעת לכשירות ההורים לחתום על מסמך ההתחייבות, כגון מצב בריאותי שלא איפשר להורים להבין על מה הם חותמים.

טענה לביטול בן ממשיך נוספת הינה כי הבן הממשיך לא קיים את התחייבויותיו כלפי ההורים, לא דאג להם, לא טיפל במשק, ובמקום הכרת תודה קיבלו ההורים התנהגות מחפירה מצד הבן הממשיך ומשכך מבקשים לביטול מינוי בן ממשיך.

גישת בתי המשפט בתביעה למינוי בן ממשיך

בתי המשפט אינם ממהרים לבטל מינוי של בן ממשיך. הטענה בדבר התנהגות מחפירה של הבן הממשיך כעילה לביטול המינוי תתקיים רק במקרים חריגים. בהם התברר למשל כי מאז המינוי ועד להגשת התביעה לא מילא הבן הממשיך את התחייבויותיו כלפי ההורים. או כי בין הצדדים שרר נתק והתנהגות מחפירה.

לייעוץ בסוגייה של ביטול בן ממשיך הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו. עורך דין נחלות ומושבים – קמרי מתמחה בתחום דיני המושבים, לרבות בסוגיית ירושת משק חקלאי ובן ממשיך.

*מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי.

שתפו

מאמרים נוספים

משק חקלאי בצוואה

צוואה במושבים

האם ניתן לערוך צוואה במושבים ולהוריש את המשק החקלאי בצוואה? התשובה לשאלה זו תלויה בהסכם המשבצת החל על המשק החקלאי. הדבר אפשרי ככל שהוראות הצוואה

היוון נחלה

היוון נחלה במושב – מעמדו של חבר אגודה המחזיק בנחלה חקלאית הינו מעמד של בר רשות בנחלה, בר רשות הינה זכות חלשה בהשוואה לבעל הקרקע

צו לקיום צוואה

עורך דין רשות מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל, או בשמה העדכני, רשות מקרקעי ישראל, היא רשות מנהלית האמונה על ניהול הקרקעות של המדינה. מדיניות מינהל מקרקעי ישראל מעוגנת במקבץ החלטות

עורך דין צוואה וירושה

רישום בן ממשיך במינהל

רישום בן ממשיך במינהל ובמוסדות המיישבים הסכם בן ממשיך מסתיים ברישום אצל כל המוסדות המיישבים : אגודה, הסכונות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל ( כיום :

פירוק שותפות במקרקעין

פיצול נחלה

הסוגייה של פיצול נחלה במושב גורמת לבלבול רב לבעלי נחלות במושבים, אשר מכירים את הכלל לפיו משק חקלאי אמור להיות יחידה משקית אחת ואינו ניתן