ביטול בן ממשיך אינו דבר של מה בכך. יש לזכור כי הבן שמונה כבן ממשיך הסתמך על ההתחייבות כי עם פטירת ההורים יהיה בעל המשק במקומם, ובשל כך ביצע השקעות במשק ואף בנה את ביתו בנחלה.

יחד עם זאת, מינוי של בן ממשיך אינו סוף פסוק וניתן במקרים מסוימים לבטל את המינוי. ביטול המינוי אפשרי בהסכמת הבן הממשיך לוותר על המינוי או בתביעה לביטול בן ממשיך אשר מוגשת לבית המשפט.

עילות לביטול מינוי בן ממשיך

העילות הנטענות בדר”כ לביטול מינוי הבן הממשיך שלא בהסכמתו הינן  בין היתר:

טענה אשר עולה הינה כי במועד החתימה על הסכם בן ממשיך, לא הבינו ההורים על מה הם חותמים.  ההורים התכוונו לאפשר לבן הממשיך לבנות בית בנחלה, אך לא התכוונו כי הוא זה שיזכה בירושת המשק החקלאי.

זיוף בן ממשיך-  טענה לפיה הסכם בן ממשיך זויף הינה טענה שמועלית בתביעה לביטול בן ממשיך, כאשר מועלית טענה לאחר פטירת ההורים בדבר זיוף הסכם בן ממשיך יש צורך בחוות דעת גרפולוגית לביסוס הטענה. גרפולוג בוחן את אמיתות החתימה על המסמכים והאם נחתמו על ידי ההורים בחיים או זויפוי ע”י הבן הממשיך.

טענה נוספת נוגעת לכשירות ההורים לחתום על מסמך ההתחייבות, כגון מצב בריאותי שלא איפשר להורים להבין על מה הם חותמים.

טענה לביטול בן ממשיך נוספת הינה כי הבן הממשיך לא קיים את התחייבויותיו כלפי ההורים, לא דאג להם, לא טיפל במשק, ובמקום הכרת תודה קיבלו ההורים התנהגות מחפירה מצד הבן הממשיך ומשכך מבקשים לביטול מינוי בן ממשיך.

גישת בתי המשפט בתביעה למינוי בן ממשיך

בתי המשפט אינם ממהרים לבטל מינוי של בן ממשיך. הטענה בדבר התנהגות מחפירה של הבן הממשיך כעילה לביטול המינוי תתקיים רק במקרים חריגים. בהם התברר למשל כי מאז המינוי ועד להגשת התביעה לא מילא הבן הממשיך את התחייבויותיו כלפי ההורים. או כי בין הצדדים שרר נתק והתנהגות מחפירה.

לייעוץ בסוגייה של ביטול בן ממשיך הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו. עורך דין נחלות ומושבים – קמרי מתמחה בתחום דיני המושבים, לרבות בסוגיית ירושת משק חקלאי ובן ממשיך.

*מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי.

שתפו

מאמרים נוספים

בן ממשיך פסקי דין

פסק דין בן ממשיך פיצוי אחים בן ממשיך פסקי דין: נדונה תביעה של אחד האחים (בן ממשיך) אשר התגורר במשק החקלאי של הוריו במושב, לפיה

סכסוך ירושה בנחלה

סכסוך ירושה בנחלה הפך לנפוץ, זאת בין היתר בשל מדיניות המוסדות המיישבים של יצירת דור המשך ומניעת פיצול נחלה. מדיניות זו היא שמביאה לעיתים להפלייה

עורך דין פלילי קנאביס

מינוי בן ממשיך

הבן הממשיך הוא הבן שבונה את ביתו בסמוך להוריו, מעבד עימם את המשק החקלאי, ולאחר פטירתם הופך הוא להיות בעל הנחלה. מינוי בן ממשיך הינו

פיצול נחלה

הסוגייה של פיצול נחלה במושב גורמת לבלבול רב לבעלי נחלות במושבים, אשר מכירים את הכלל לפיו משק חקלאי אמור להיות יחידה משקית אחת ואינו ניתן