הצהרה על זכויות היורשים

להאזנה:

 

למרות שלעולם של דיני הירושה חשיבות גדולה מאוד על החיים של כולנו, העולם זר למרבית האנשים שלא מכירים את המושגים והתהליכים במסגרת הליך הירושה. כדי שצוואה תקבל תוקף וניתן יהיה להשתמש בה כדי לוודא את מימוש הליך הירושה, צריך להתקיים הליך של הצהרה על זכויות היורשים. מהי הצהרה על זכויות היורשים ולמה חשוב להכיר את המושג? את כל התשובות תמצאו במאמר הבא.

הצהרת זכויות היורשים מהווה חלק חשוב בתהליך עריכת צוואה, ותפקידה להביא לקיום המטרה החשובה ביותר בבסיס דיני הירושה – שמירה על חלוקת העיזבון שתעשה על פי רצונו של המוריש. אולם, לפני שמדברים על ההצהרה על זכויות היורשים, חשוב להבין מהן שתי הדרכים העיקריות בהן מתחלקת ירושה.

 

חלוקת נכסים בירושה

במסגרת הליך הירושה עוברים נכסיו של אדם ליורשיו. חוק הירושה מגדיר את שתי הדרכים העיקריות בהן המעבר הזה קורה:

  1. ירושה על פי דין, כלומר לפי ההוראות הקבועות בחוק (בעיקר חוק הירושה).
  2. ירושה על פי צוואה, שבה המצווה מורה למי וכיצד יעבור רכושו.

 

פעולת הירושה נעשית ברגע שאדם כבר נפטר, ולכן מכניסים אנשים אחרים בנעליו שייהנו מרכושו. המטרה של דיני הירושה היא לענות על השאלה החשובה – מי יקבל את הנכסים של המוריש? במסגרת התשובה לשאלה הזו, מגדיר החוק דרישות החל מהשלב הראשוני של ניסוח הצוואה, ועד לשלב של קבלת הרכוש בפועל.

הצהרה על זכויות היורשים
הצהרה על זכויות היורשים

 

תפקיד הרשם בהצהרה על זכויות היורשים

לסעיף 66(א) לחוק הירושה שני תפקידים עיקריים:

  • הסעיף מגדיר את תפקיד הרשם לענייני ירושה כאחראי והמוסמך להצהיר על זכויות היורשים. הסעיף מגדיר שהרשם רשאי להצהיר על זכויות היורשים.
  • הסעיף מבצע את ההבחנה שהוזכרה לעיל, בין ירושה על פי דין לירושה על פי צוואה. במקרים בהם אדם לא הותיר אחריו צוואה, יחולק העיזבון לפי חוק הירושה, והצהרת זכויות היורשים תיעשה באמצעות צו ירושה. לעומת זאת, במידה והמוריש אכן הותיר אחריו צוואה, יחולק העיזבון לפי המפורט בצוואה, וההצהרה על זכויות היורשים תיעשה בצו צוואה.

 

קשיים בהצהרה על זכויות היורשים

עם זאת, ישנם מקרים בהם המנוח משאיר אחריו צוואה שאינה נותנת תשובות מספקות באשר לכל נכסיו, ובמקרים כאלה עלולות להתעורר שאלות עובדתיות ומשפטיות. הפתרון שמעניק לכך הרשם במסגרת הצהרת זכויות היורשים, הוא מתן צו צוואה לנכסים הנזכרים בצוואה, וצו ירושה לנכסים שאינם נזכרים בצוואה.

במילים פשוטות – הרשם יחליט אילו נכסים ביכולתו לחלק על פי הצוואה ואילו לא. את הנכסים שניתן לחלק לפי הצוואה יחלק לפי הצוואה, ושאר הנכסים יחולקו לפי הדין הכללי.

 

מעמד הצהרה על זכויות היורשים

גם צו ירושה וגם צו צוואה הם הצהרתיים, ותפקידם העיקרי הוא להצהיר על זהות היורשים השונים לנכסי העיזבון. כל עיסוק בהיקף העיזבון, חלוקתו באופן שונה מהמתואר בצוואה, יצירת זכויות או עיסוק אחר שאינו קשור להצהרה על זהות היורשים, אינו שייך לעניין צו ירושה או צו צוואה.

כאמור, מי שבסמכותו להעניק הצהרה על זכויות היורשים הוא הרשם לענייני ירושה. לכן, את הבקשות לצווים יש להגיש לרשם, ורק הוא אחראי להיענות להן. לכן, קיים קשר הדוק בין הרשם לענייני ירושה לבין הצהרת זכויות היורשים, ומי שלא ייקח זאת בחשבון עלול להיפגע בעת התהליך.

קבלת הצהרה מגורם שאינו מוסמך לכך לא תיאכף בבית משפט, ועלולה ליצור בעיות משפטיות למי שלא יפעלו באופן הנכון. המנעו מליצור בעיות לא הכרחיות על ידי פנייה לגורם משפטי מוסמך. למרבה הצער, יורשים רבים אינם מקדישים מספיק תשומת לב או עושים מאמצים מספקים על מנת להבין את נושא ההצהרה על זכויות היורשים.

כאמור, לעתים ישנם מקרים בהם נעשית פנייה לגורמים שאינם מוסמכים לתת צו ירושה או צו צוואה, אשר עלולים לבטל צווים אלו במקרים מסוימים. לעתים המקרים הללו נפתרים כאשר עסקינן במצבים משפטיים ועובדתיים שתואמים את האמור בצו, וניתן לאשרר אותם. עם זאת, אם המצב המשפטי או העובדתי לא תואם את בצו, ייתכן שתידרש התערבות של בית משפט לביטול חלק מהפעולות שנעשו.

 

מה חשוב שיופיע בהצהרה על זכויות היורשים

במסגרת ההצהרה, חשוב שצו הירושה וצו הצוואה יכיל את המידע הרלוונטי שמעניק להם תוקף המשפטי. בהצהרה על זכויות היורשים יש לפרט את זהותו של כל יורש, חלקו בעיזבון וכל תנאי או מגבלה ספציפיים שנקבעו על ידי המוריש. פרטים אלו נחוצים על מנת להבטיח שחלוקת העיזבון תיעשה על פי רצונו של המוריש.

 

חשיבות הייעוץ המשפטי בתהליך

ניתן לראות מכל האמור שנושא ההצהרה על זכויות היורשים הוא נושא קריטי והכרחי כדי שהיורשים יקבלו את מה שהתכוון המוריש להוריש להם. בהמשך לכך, חשוב לעקוב אחרי ההוראות והסעיפים שמוגדרים בחוק הירושה, כדי להימנע מסיבוכים משפטיים שעשויים להוביל להוצאות מיותרות של כסף, זמן ועוגמת נפש. במידה וכבר נכנסתם לסכסוך בנושא, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה שיכול להוביל לתוצאות טובות עבורכם.

לעורך דין גיא קמרי ניסיון עשיר בניהול הליכי ליטיגציה בנושאי ירושה, והיסטוריה של הצלחות בתחום. פנו אלינו בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר בתחום הירושות והצוואות בכלל, ובפרט בהליכים שקשורים בהצהרה על זכויות היורשים.

 

לסיכום

הצהרת זכויות היורשים היא מרכיב מכריע בהליך הירושה המאפשר את השמירה על חלוקת העיזבון לפי רצונו של המוריש. ההצהרה מפרטת את זהותו של כל יורש, חלקו בעיזבון וכל תנאי או מגבלה ספציפיים שנקבעו על ידי המוריש.

הרשם לענייני ירושה אחראי למתן צו צוואה לכל הנכסים שנזכרים בצוואה וניתן לחלק אותם על פיה, וצו ירושה לנכסים שלא ניתן לחלק על פי הצוואה. כדי לקיים את המטרה הזו, בתפקידו של הרשם להבטיח שחלוקת העיזבון תיעשה בהתאם לרצון המוריש. חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין על מנת להבטיח את מיצוי הזכויות.

הצהרת זכויות היורשים היא הליך הכרחי בהליך הירושה המאמת את ביצוע הצוואה. ההצהרה מבטיחה כי חלוקת העיזבון תיעשה על פי רצונו של המוריש. תפקידה להצהיר על זהות היורשים השונים לנכסי העיזבון תוך ציון חלקו של כל יורש בעיזבון וכל תנאי או מגבלה ספציפיים שקבע המוריש.

בהצהרת זכויות היורשים יש לפרט את זהותו של כל יורש, חלקו בעיזבון וכל תנאי או מגבלה ספציפיים שקבע המוריש. פרטים אלו נחוצים על מנת להבטיח שחלוקת העיזבון תיעשה על פי רצונו של המוריש.

לרשם לענייני ירושה תפקיד מכריע בהצהרת זכויות היורשים. סעיף 66(א) לחוק הירושה מגדיר את הרשם כאחראי המוסמך להצהיר על זכויות היורשים, והוא הגורם הבלעדי והרשמי לכל עניין הצווים. הרשם רשאי להצהיר על זכויות היורשים, ומתפקידו להבחין בין ירושה על פי דין במקרה שלא ניתן לעשות זאת לפי צוואה, לבין ירושה על פי צוואה שניתן לקיימה.

ישנם מקרים בהם אדם משאיר אחריו צוואה שאינה מפרטת במלואה את כל נכסיו או שעלולה לעורר אי בהירות שצריכה פתרון. במקרים כאלה תיערך הצהרת זכויות היורשים על ידי מתן צו צוואה לנכסים הנזכרים בצוואה וצו ירושה לנכסים שלא נזכרים בצוואה. הרשם מחליט אילו נכסים יוכל לחלק על פי הצוואה ואילו לא.

בנוסף לכך, לפעמים צדדים נעזרים בגורם שלא מוסמך לתת את ההצהרה על זכויות היורשים, מה שיכול לעורר בעיות עבורם באכיפת הצווים ובניהול הליכים משפטיים עתידיים.

ייעוץ משפטי הוא גורם חשוב ומשמעותי בתהליך הירושה והצהרת זכויות היורשים. יורשים רבים אינם מקדישים מספיק תשומת לב או עושים מאמצים מספקים כדי להבין את נושא ההצהרה על זכויות היורשים, מה שמוביל לסכסוכים מיותרים. ייעוץ משפטי יכול לסייע במניעת בעיות מיותרות ולהבטיח שהצוואה תקבל תוקף משפטי שמוסכם על הצדדים השונים.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן