התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית – צוואה הדדית נעשית כאשר שני המצווים בחיים, ולשם שמירת זכויות הדדית של המצווים. במקרה של צוואה הדדית, ישנן עילות ביטול ספציפיות לפי חוק, המתירות התנגדות וביטול צוואות הדדיות.

לרוב, בן הזוג שנפטר, מבטיח את רכושו ואת ההגנה על רכושו המשותף כלפי בן הזוג השני, כך שמקרה של פטירת בן הזוג, הזכויות כגון דיור עד אריכות ימים נשמרות.

 

הוראות חוק הירושה – צוואה הדדית:

המסגרת החוקית לגביי צוואות הדדיות, מקורה בסעיף 8א’ לחוק הירושה. על מנת לבטל צוואה הדדית בין בני הזוג, ישנם מספר קריטריונים על פי החוק שנדרשים לביצוע:

 (1) במקרה של ביטול צוואה הדדית בחייהם של שני בני הזוג, על אחד המצווים להודיע לבן הזוג השני, על ביטול הצוואה ההדדית.

(2) לאחר פטירת אחד מבני הזוג, ישנה אבחנה בין שני מקרים, (א) כאשר חולק העיזבון, על בן הזוג שבחיים, להשיב את כל הרכוש שירש על פי הירושה ההדדית לעיזבון. (ב) כאשר לא חולק העיזבון, בן הזוג שנותר בחיים, יוכל לוותר על חלקו בצוואה ההדדית, לטובת יורש אחר.

פסק דין בנושא התנגדות לצוואה הדדית:

התנגדות לצוואה הדדית עלתה בפרשת הקדש מנחם (ע”א 490/99‏ הקדש מנחם ובלומה אטינגר קרן צדקה לזכרם על-ידי נאמני ההקדש נ’ אבן טוב, פ”ד נז(5) 145). באותו מקרה, המנוחים ערכו צוואות הדדיות, שבהן הדירו חלק מן היורשים, כך שרוב הרכוש, חולק לטובת מוסדות מסוימים, ושארית העיזבון הוסב ליורשים. הצוואות ההדדיות היו משותפות, שכן שני המצויים, עשו צוואות דומות בעדים, וזהות בתוכנן.

(1) כל צוואה פורשה לפי אומד דעתו של המוריש, שכן עקרון זה נגזר מחופש ההורשה של המורישים, לצוות את רכושם למי שיחפצו.

(2) פרשנות הצוואה תיעשה בהתאם לאומד דעתם של שני המצווים, שכן צוואה הדדית הינה משותפות, ונעשית ביחד.

(3) לפי רצון המצווים, רוב העיזבון, הלך למטרת הנצחת זיכרון בנם המנוח, וזיכרונם, על כן, יתר היורשים ומרביתם אינם זוכים לנתח כלשהו מהצוואה על פי דין.

(4) יתרת העיזבון, תועבר להקדש ציבורי, שהקימו המורישים, כך שהיתרה לא תעבור ליתר היורשים על פי דין.

(5) יתרת העיזבון, תנוהל על ידי נאמנים, שמונו להנצחת הזיכרון, וככל שתישאר יתרה מהעיזבון, תחולק לפי שיקול דעתם הבלעדי של הנאמנים.

(6) שיקול הדעת לגבי חלוקת יתר העיזבון, לא תיעשה אך ורק על ידי הנאמנים, אלא בשיקול דעת בית המשפט, כלומר ניתן לבית המשפט סמכות, להורות על חלוקת יתרת העיזבון, מהכספים הנותרים בעיזבון, לאחר הקמת אתר ההנצחה של המצווים. כך שבית המשפט יתייחס לאומד דעת המצווים כעיקרון .

עורך דין צוואות וירושות בתל אביב הינו עורך דין לענייני ירושה המתמחה בתחום, ובפרט בניהול הליך משפטי של בקשת התנגדות לצוואה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

      לייעוץ ללא התחייבות 

[contact-form-7 id=”3117″ title=”לייעוץ ללא התחייבות”]

 

 

שתפו

מאמרים נוספים

עורך דין צו ירושה

זקוקים לייעוץ וייצוג בענייני ירושה? עורך דין צו ירושה קמרי עוסק בתחום הירושה, לרבות בהגשת בקשה לצו ירושה ורישום נכסי העזבון בהתאם לצו. צו ירושה

ריבוי צוואות

התנגדות בשל ריבוי צוואות ריבוי צוואות במקרים, בהם המצווה ערך מספר צוואות שונות בזמנים שונים, ציווה את רכושו למספר יורשים, לפעמים בסדר גודל שונה, ולפעמים

הסתלקות יורש מירושה

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה משמעותה כי המסתלק מוותר על חלקו בירושה לטובת בן זוגו, אחיו או ילדו של המוריש, ורואים אותו כמי שלא היה יורש מלכתחילה. וויתור

זיוף צוואה

התנגדות לצוואה בטענת זיוף צוואה, אינוס ומרמה הינה טענה משפטית מהותית. טענה זו שומטת את הקרקע תחת הצוואה, ודין קבלת טענה זו, הוא ביטול הצוואה.

מעורבות בעריכת צוואה

מעורבות בעריכת צוואה, יכולה לעלות עד כדי סעד של ביטול צוואה. מנגנון זה נועד לשם שמירה על זכויות המצווה, ושמירת טוהר מידות בכריתת צוואות. כאשר