צוואה מאוחרת שסותרת צוואה הדדית

להאזנה:

 

כשבני זוג בישראל עורכים צוואה הדדית, אך אחד מהם יוצר בהמשך צוואה חדשה הסותרת את הוראות הצוואה ההדדית, עולה השאלה איזו משתי הצוואות ניתנת לאכיפה. במאמר זה עו"ד גיא קמרי, יסביר כיצד החוק בישראל מתייחס לצוואה מאוחרת שסותרת צוואה הדדית ומה ניתן לעשות במצב זה.

 

מה זו צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא מסמך משפטי מחייב שקובע שכל אחד מבני הזוג יוריש את מלוא עיזבונו לבן הזוג השני, כאשר יילך לעולמו ולאחר פטירתו של בן הזוג – ליורשים שיקבעו במשותף. אולם אם אחד מבני הזוג יוצר צוואה חדשה הסותרת את תנאי הצוואה ההדדית, זה מעורר שאלות לגבי איזו צוואה צריכה לקבל עדיפות.

במקרה של מחלוקת בין היורשים, על בתי המשפט לשקול גורמים שונים, כגון כוונת המוריש, נסיבות יצירת הצוואה וכל ראיה רלוונטית אחרת שתסייע לקבוע איזו צוואה יש לאכוף.

מתמודדים עם קשיים במימוש צוואה הדדית או נדרשים לערוך בצוואתכם שינויים? עורך דין גיא קמריעורך דין לענייני עיזבון, כאן עבורכם ועבור בני משפחתכם. פנו אלינו לייעוץ דיסקרטי ללא התחייבות.

 

מהי צוואה מאוחרת?

אדם עשוי ליצור צוואות מרובות במהלך חייו בתגובה לשינויים שחלו בהם לאורך זמן, כגון סכסוכים משפחתיים, שינויים רכושיים או רצון לשנות את שמות היורשים או גודל הירושה שלהם. המושג "צוואה מאוחרת", אם כן, מתייחס לצוואה העדכנית ביותר שערך מצווה שכבר הכין צוואה קודמת בעבר.

צוואה מאוחרת שסותרת צוואה הדדית
צוואה מאוחרת שסותרת צוואה הדדית

במה שונה צוואה רגילה מצוואה הדדית?

צוואה רגילה היא מסמך משפטי המתאר את רצונותיו של אדם לחלוקת נכסיו ורכושו עם מותו. את דיני הצוואות מנחה עקרון חופש הרצון, הנגזר מכבוד האדם וחירותו, עיקרון יסוד במשפט הישראלי הקובע כי יש לקיים את הוראות הצוואה, גם אם הן נחשבות כלא צודקות או בלתי שוויוניות.

ניתן לתקן או לשנות צוואות רגילות בכל עת, ובמקרים שבהם יש הוראות סותרות, צוואה מאוחרת בדרך כלל מחליפה צוואה קודמת. אולם פני הדברים אינם פשוטים כל כך כשמדובר בצוואות הדדיות.

 

האתגרים המשפטיים הגלומים בצוואות הדדיות

אחת המורכבויות המשפטיות העיקריות המתעוררות בהקשר של צוואות הדדיות, מתבטאת במצב אשר אליו נקלעים לעיתים בני הזוג שנותרו בחיים לאחר מות הבעל או האישה. בעוד שבדרך כלל בן הזוג שנותר מנוע מלשנות את ההוראות בצוואה ההדדית, עקרון חופש הרצון מעניק לו את הזכות לכתוב צוואה חדשה משלו, דבר שעלול להתנגש עם תנאי הצוואה ההדדית.

אולם הכלל לפיו צוואה מאוחרת מחליפה צוואה מוקדמת יותר, יכול ליצור סיבוכים נוספים.

 

מה הדין לגבי צוואה מאוחרת שמתנגשת עם צוואה הדדית?

כאמור, צוואה מאוחרת לרוב אינה יכולה להחליף צוואה הדדית. אולם הצהרה זו מדויקת רק בחלקה שכן שינויים משמעותיים בחיים עשויים לחייב שינויים בתנאי הצוואה ההדדית. המשפטן הידוע אהרון ברק, אפיין את שפת הצוואה כגוף ואת כוונות המוריש כנפש, כדי להדגיש את מהותה של הצוואה כמסמך שנועד לשקף את רצונות המוריש.

 

האם ניתן לאמת צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית? עו"ד לענייני ירושה מסביר

כשנוצרת מחלוקת בנוגע לצוואה מאוחרת שסותרת צוואה הדדית, בית המשפט צריך לשקול שני דברים:

  • האם כוונת בן הזוג המנוח היתה להגביל את סמכותו של בן הזוג השני לבצע שינויים בצוואה, או שמטרת המסמך הייתה רק לספק הנחיות כלליות בעניין חלוקת רכושו לאחר לכתו?
  • גם אם התכוון בן הזוג המנוח להגביל את סמכותו של השני, האם בהכרח צפה את התרחשותו של השינוי שהתממש בפועל ואמנם התכוון להגביל את בן הזוג הנותר בהתרחש שינוי כזה?

 

מקרה בו צוואה מאוחרת מתנגשת עם צוואה הדדית, הובא לבית המשפט בשנת 2015. הורים מנצרת ערכו צוואה משותפת לפיה הרכוש המשותף להם יעבור לבן הזוג השני עם פטירתו של בן הזוג הראשון. עוד נקבע בצוואה, שבתם תירש את נכסיהם לאחר פטירתו של בן הזוג השני.

הבת שיועדה לרשת את החווה נרצחה באופן טראגי על ידי בעלה לאחר מות האב ובעוד האם בחיים. לאחר זמן מה, האם ביקשה לשנות את שם היורש לשמה של נכדה שאיננה ילדתה של הבת הנרצחת וגם לא אחת מיורשיה.

בעקבות זאת, השאלה אם אפשרי לשנות את הצוואה ההדדית על בסיס הצוואה המאוחרת הגיעה להכרעת בית המשפט. בצד אחד ניצבו יורשי הבת הנרצחת, שטענו ששינוי הצוואה פוגע ברצונות האב כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת הצוואה ההדדית. הנכדה היורשת מצידה, טענה שהצוואה המאוחרת מבטאת את רצונה של סבתה בהתאם לעקרון חופש הבחירה וגם הסב היה מאשר זאת לו היה חי.

בית המשפט קבע שהצוואה המקורית אמנם נועדה למנוע מבן הזוג השני את האפשרות לערוך שינויים בהוראות הצוואה, אך פטירת הבת איננה אירוע שהייתה לבני הזוג היכולת לצפות שיתרחש (ולראייה – לא הופיעה כל התייחסות לתרחיש כזה בנוסח הצוואה ההדדית). לכן בית המשפט התיר את שינוי הוראות הצוואה ההדדית באמצעות הצוואה המאוחרת, כך שרצון האם להוריש את העיזבון לנכדה שאינה מצד בתה הנרצחת, יוכל להתממש.

מצב זה הוא רק מקרה אחד מני רבים שבהם נדרש בית המשפט להפעיל שיקול דעת שיפוטי כדי לקבוע האם השינוי שחל בנסיבות המצווים, אמנם מצדיק מתן היתר לשינוי בהוראות הצוואה ההדדית.

 

לסיכום

מימוש צוואה הדדית כרוך לעיתים במורכבות משפטית גדולה, כאשר מדי פעם מתגלה גם צוואה מאוחרת שמתנגשת עם הצוואה ההדדית, מה שמוסיף למורכבות. במצבים אלו, מומלץ לשוחח עם עורך דין צוואות וירושות על מנת להבין היטב את האפשרויות, לעמוד על זכויותיכם במלואן ולהבטיח שהמקרה יטופל במקצועיות.

לסיוע של עורך דין ירושות וצוואות במרכז בנושא צוואות הדדיות – פנו אל משרד עו"ד גיא קמרי.

צוואה הדדית היא סוג של צוואה משותפת, כהגדרתה בסעיף 8(א) לחוק הירושה. צוואה מסוג זה מאפשרת לבני זוג לקבוע הוראות לחלוקת רכושם לאחר לכתם בהסתמכותם זה על צוואתו של זה. פעמים רבות נעשה שימוש בצוואות הדדיות להבטחת הביטחון הכלכלי של בני הזוג ולהבטחת המשך השימוש ברכוש משותף, כמו דירה, גם לאחר שאחד מבני הזוג נפטר.

צוואה מאוחרת היא הצוואה העדכנית ביותר שנערכה על ידי המצווה בתגובה לשינויים שחלו בחייו לאחר שכבר ערך צוואה בעבר. למשל, סכסוכים משפחתיים, שינויים ברכוש שנותר למוטבים, או רצון לשנות את שמות היורשים או את כמות היורשים והיקף הירושה שלהם. 

בצוואה הדדית מועברים נכסיו של בן הזוג שנפטר ראשון לבן הזוג שנותר בחיים, ועם פטירת השני – מועברים יתרת הנכסים ליורשי בני הזוג. צוואה הדדית יכולה להכיל גם הוראות שונות, כמו הגבלות על יכולות מתן המתנות של בן הזוג שנותר בחיים או הנחיות לגבי דרכי ירושה ספציפיות, כמו מימון חינוך נכדיהם. 

צוואה מאוחרת בדרך כלל אינה יכולה להחליף צוואה הדדית. אולם הצהרה זו מדויקת רק בחלקה שכן שינויים משמעותיים עשויים לחייב שינויים בתנאי הצוואה ההדדית. 

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן