צוואה סתומה

צוואה סתומה היא מושג מתחום דיני הירושה, המתייחס למצב בו הוראות הצוואה אינן ברורות דיין, אינן שלמות או סותרות זו את זו. מצב זה מעורר קשיים בפרשנות רצונו האמיתי של המצווה ועלול להוביל למחלוקות משפטיות בין היורשים. במאמר זה נבחן לעומק את סוגיית הצוואה הסתומה, על היבטיה המשפטיים והמעשיים.

צוואה סתומה והבעייתיות הגלומה בה

צוואה הינה מסמך משפטי חשוב ביותר, המאפשר לאדם לקבוע את אופן חלוקת רכושו לאחר מותו. עריכת צוואה נועדה לתת ביטוי לרצונו האחרון של אדם ולהבטיח כי רכושו יחולק בהתאם לבחירתו. עם זאת, לעתים צוואה עלולה להיות לא ברורה, חסרה או אף סתומה. במקרים אלו, עלולים להתעורר קשיים בביצוע הצוואה ובחלוקת הרכוש בהתאם לרצון המנוח.

מהי צוואה סתומה ומה הופך את מסמך הצוואה לכזה?

צוואה סתומה היא צוואה שלא ניתן להבין באופן ברור וחד משמעי את תוכנה ואת הוראותיה. הדבר יכול לנבוע ממספר סיבות, כגון: העדר פרטים מהותיים במסמך, ניסוח לא ברור או מעורפל, סתירות פנימיות או אי התאמה בין הוראות הצוואה לבין המציאות וכיוצא באלו. במקרים אלו, עלול להתעורר קושי בזיהוי הנכסים עליהם חלה הצוואה, זהות היורשים או אופן חלוקת הרכוש ביניהם.
הבסיס המשפטי לצוואה סתומה מופיע במסגרת סעיף 33 לחוק הירושה, הקובע כי הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה. כלומר, הוראה בצוואה שלא ניתן להבין את תוכנה או את הגורם הזוכה על פיה, תהיה חסרת תוקף. הרציונל העומד מאחורי הוראה זו הוא הצורך בוודאות ובבהירות בכל הנוגע לחלוקת רכושו של אדם לאחר מותו, וזאת על מנת למנוע מחלוקות ועימותים בין היורשים הפוטנציאליים.

 

האם קיימת בכלל אפשרות לפרש את הוראותיה של צוואה סתומה?

המחוקק והפסיקה הכירו באפשרות לפרש צוואה סתומה במקרים מסוימים, וזאת על מנת לתת ביטוי לרצונו האמיתי של המצווה.
סעיף 54 לחוק הירושה מתווה את העקרונות לפרשנות צוואה, תוך קביעה כי יש לפרש צוואה ככל האפשר לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידת הצורך אף מתוך נסיבות העניין.
עם זאת, הפסיקה הבהירה כי על מנת שניתן יהיה לפרש צוואה סתומה, חייבת להיות בה איזושהי "הוראה עוגנית" (הוראה שיש בה משום עוגן), אשר תהווה בסיס לפרשנות המבוקשת.
כלומר, חייב להיות בצוואה גם רכיב של "יש" ולא רק "חסר", שכן לא ניתן להשלים חסר מוחלט בהוראות הצוואה באמצעות פרשנות בלבד. כך למשל, צוואה שלא צוין בה כלל מי הם היורשים או מה הם הנכסים המצווים, לא תוכל להתפרש באופן שיאפשר את קיומה, אלא תהיה בטלה מעיקרה.

הפתרונות אפשריים בחוק הירושה להתמודדות עם צוואות סתומות

למרות הבעייתיות הכרוכה בצוואה סתומה, בחר המחוקק להתמודד עם חלק מהמקרים הללו באמצעות הוראות ספציפיות בחוק הירושה. כך למשל, סעיף 29 בחוק הירושה, מאפשר לאדם לציין בצוואתו כי אדם אחר יהיה רשאי לבחור את הנהנים מבין קבוצה מוגדרת של אנשים שנקבעה על ידי המצווה, או לבחור נכסים שיהוו את המנה שיקבל הנהנה, וזאת מבין נכסים שנקבעו לכך על ידי המצווה בצוואתו. הוראה זו מאפשרת להתגבר על בעיית חוסר הוודאות הנובעת מאי ציון הנהנים הספציפיים בצוואה.
דוגמה נוספת היא סעיף 48 לחוק הירושה, הקובע כי כאשר מצווה אדם נכסים ליורשים שונים מבלי לקבוע את החלקים היחסיים שיקבל כל אחד מהם, יחולקו הנכסים בחלקים שווים בין היורשים. הוראה זו מאפשרת לתת תוקף לצוואה גם במקרה של אי הבהירות בשיעורי החלוקה בין היורשים.
בסיכום הדברים, אף על פי שסוגיית הצוואה הסתומה מעוררת אתגרים משפטיים מורכבים,
ישנם כאמור כלים ודרכים להתמודד עם קשיים אלו, תוך שמירה ככל הניתן על רצונו של המצווה.
חשוב להבין כי מטרת דיני הירושה והצוואה היא לתת ביטוי לאוטונומיה של הפרט ולאפשר לו לקבוע את גורל רכושו לאחר מותו. לכן, יש לעשות מאמץ לפרש צוואה סתומה באופן שיגשים מטרה זו, ככל שהדבר מתיישב עם העקרונות המשפטיים ועם תכלית החוק.
עם זאת, חשוב גם להכיר במגבלות הפרשנות ולהימנע מהשלמת חסר מוחלט בצוואה, העלול לעוות את רצון המצווה. במקרים כאלה, החלופה הראויה עשויה להיות ביטול הוראת הצוואה הבעייתית ויישום כללי הירושה על פי דין.
מכל מקום, המסקנה המתבקשת היא שעל מנת להימנע מהתדיינויות מיותרות ומסכסוכים משפחתיים, מוטב לנסח את הצוואה באופן בהיר ומדויק ככל האפשר, ורצוי להסתייע בגורם מקצועי בעריכתה. הבהירות בצוואה תאפשר לממש את רצון המצווה המנוח באופן מלא ונאמן, ובכך תיתן כבוד לזכותו של אדם לקבוע את גורלו ואת מורשתו לדורות הבאים.

חשיבות הליווי המשפטי בעריכת צוואות להימנעות מאי בהירות בהוראותיהן

ליווי משפטי בעריכת צוואה חיוני למניעת אי בהירות בהוראות הצוואה. עורך דין דיני ירושה יוכל להבטיח ניסוח מדויק, עקביות עם החוק, מענה לתרחישים עתידיים שונים וייתן למוריש ייעוץ מקצועי מהימן לגבי ניסוח נהיר, חוקי ותקין של המסמך, כמו גם לנקיטת מהלכים לטובת הגנה על צוואה במידת הצורך. סיוע משפטי זה בעריכת צוואה נהירה, חיוני מאין כמוהו לאור תרומתו למניעת סכסוכים משפטיים בין יורשים, חיסכון בעלויות מיותרות ליורשים והבטחת מימוש מיטבי של רצון המצווה בבוא העת.

כיצד עורך דין לענייני ירושה יכול לסייע ליורשים המתקשים בקיום צוואה סתומה?

במקרה של צוואה סתומה, עורך דין לענייני ירושה יכול לסייע ליורשים במספר אופנים, ובכלל זה ניתוח משפטי לנוסח הצוואה לצורך איתור רמזים לכוונת המצווה. שנית, ביכולתו לבחון ראיות חיצוניות, כגון עדויות או מסמכים נוספים, שעשויות לסייע בפרשנות רצון המוריש. בנוסף, הוא יכול לנהל משא ומתן בין היורשים לגיבוש הסכמה על חלוקת העיזבון. לבסוף, במקרה של מחלוקת עורך הדין יוכל לפנות לבית המשפט לקבלת הכרעה שיפוטית שתיתן תוקף לצוואה ותבהיר את אופן יישומה הראוי.
לסיכום, בסקירה זו ראינו כיצד צוואה סתומה עלולה לגרום לקשיים משפטיים ולמחלוקות בין יורשים פוטנציאליים, תוך סיכון למימוש לא מלא או אף סיכול של רצון המצווה. למרות שקיימים כלים משפטיים להתמודדות עם בעיה זו, הפתרון המיטבי הוא מניעת הבעיה מראש על ידי עריכת צוואה בהירה ומפורטת. על מנת להבטיח שהצוואה תשקף נאמנה את רצונכם ותעמוד במבחן הזמן, מומלץ להיוועץ במשרד עו"ד גיא קמרי העוסק בדיני ירושה וצוואות, שיסייע לכם בניסוח צוואה איתנה מבחינה משפטית ובהירה לכל הנוגעים בדבר.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן