העברת משק חקלאי במתנה

בשל המגבלות החלות על העברת משק חקלאי בירושה כתוצאה ממדיניות רשות מקרקעי ישראל והסכמי המשבצת החלים על המשק, בוחרים בעלי נחלות לבצע העברת משק חקלאי במתנה עוד בחייהם. במאמר זה נבחן כיצד ניתן להעביר משק חקלאי במתנה בחיים, מהם היתרונות והחסרונות של ביצוע פעולה זו, וכיצד ניתן לבטל מתנה של משק חקלאי.

העברה של משק חקלאי במתנה יתרונות וחסרונות:

בשל מגבלות העברה של משק חקלאי בירושה או באמצעות צוואה, בעלי נחלות רבים בוחרים לבצע העברה של משק חקלאי במתנה עוד בחייהם לאחד מילדיהם. היתרון של העברת הנחלה בחיים הינו מניעת סכסוכי ירושה בין הילדים לאחר פטירת בעל המשק, או להבטיח כי הנחלה תעבור למי שבעל המשק חפץ ביקרו. ישנם סיבות נוספות לביצוע עסקאות מתנה בנחלה כגון, רצון של בעל המשק כי אחד מילדיו יגור לידו, יעזור לו בתפעול הפעילות החקלאית, יתמוך בו לעת זקנה ועוד סיבות רבות ומגוונות.

החסרונות של הענקת משק חקלאי במתנה בחיים גם הם רבים ומגוונים, כגון: כאשר מבצעים העברה של נחלה בחיים, הדבר מחייב בתשלום מס רכישה מופחת, מס אשר אינו קיים כאשר המשק מועבר בירושה, או כאשר המשק מועבר במינוי "בן ממשיך" במשקים עלים חלים הוראות ההסכם המשולש.

ביטול מתנה של משק חקלאי :

ביטול מתנה של משק חקלאי לאחר שזו הושלמה ומקבל המתנה הסתמך עליה אינו דבר של מה בכך. ישנן עילות ביטול מכח דיני המתנה וחוק החוזים המאפשרות ביטול בנסיבות מאוד ספציפיות הקשורות בעריכת ההסכם עצמו, כגון כאשר הוכח כי נותן המתנה לא הבין על מה הוא חותם בשל מצבו הרפואי, או כאשר מקבל המתנה הפעיל לחץ ואיומים או השפעה בלתי הוגנת על נותן המתנה. כאשר מוכחת אחת מעילות אלה ניתן לבטל את הסכם המתנה.

ביטול מתנה של משק חקלאי שלא הסתיימה ברישום :

עסקת מתנה במשק חקלאי שלא הסתיימה ברישום אצל רשות מקרקעי ישראל הינה בגדר התחייבות לתת מתנה ולא מתנה מושלמת. הנפקות שיש לסטאטוס ההסכם משליך על אפשרות הביטול וחזרה מהמתנה. מתנה של משק חקלאי שלא הסתיימה ברישום ניתנת לביטול על ידי המעניק במידה ולא ויתר על זכות הביטול בכתב, ובתנאי שהמקבל לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות למתנה. בדוגמא להקשר זה, יש הבדל בין אדם שבנה את ביתו בסמוך לחצר הוריו, לבין מי שלא השקיע דבר בנחלה.

כמו כן בשלב ההתחייבות ניתן לחזור מהמתנה במידה וחלה הרעה במצבו הכלכלי של הנותן או שהייתה התנהגות מחפירה של המקבל.

ביטול מתנה בשל התנהגות מחפירה של המקבל :

במקרים מסוימים, בתי המשפט הורו על ביטול מתנה של משק חקלאי, גם כאשר המתנה הושלמה ולא רק בשלב ההתחייבות. פסיקת בתי המשפט בישראל קבעה כי הסכם מתנה להעברת משק חקלאי מהורה לילד מהווה הסכם מתנה הכולל תנאי מפסיק מכללא המחייב את הילד לכבד את הוריו, זאת גם אם לא צוין במפורש בהסכם. בית המשפט רשאי לקבוע קיומו של תנאי זה מכוח דיני המתנה, דיני החוזים ותום הלב.

נימוקי הפסיקה הינה כי ההורים מעניקים את המשק מתוך ציפייה שהילד ידאג להם ויתמוך בהם. קביעת תנאי מפסיק בהסכם מגנה על ציפיות אלו ומאפשרת ביטול המתנה במקרה של התנהגות מחפירה מצד הילד.

ביטול המתנה במקרה של התנהגות מחפירה עולה בקנה אחד עם עקרונות של צדק, הגינות ותום לב, לא לחינם נותן אדם נחלה לבנו, מצופה כי מקבל המתנה יוקיר תודה להוריו, ובמידה ולא יעשה כן הרי יש בכך עילה לביטול הסכם המתנה והשבת המשק החקלאי להורים.

המלצות ופתרונות לעריכת הסכם העברת משק חקלאי במתנה:

כדי למנוע תאונות משפטיות, וכדי להבטיח את האינטרס של ההורים נותני המתנה, מומלץ לערוך הסכם מתנה בנחלה הכולל תנאים מתלים או תנאים מפסיקים, ולא להסתפק בעריכת הסכם מתנה הכולל תצהירים בלבד. כאשר הסכם המתנה כולל תנאים לרבות אפשרות ביטולה והחזרה ממנה, תנאים אלה משאירים את הכח אצל ההורים בעלי המשק אשר יכולים לבטל את הסכם העברת המשק במתנה, במידה והמקבל לא ימלא את חלקו בטיפול בהורים או במשק החקלאי.

משרדנו עוסק בתחום הירושה במשקים חקלאיים ונותן ייעוץ משפטי בדבר הסכמי מתנה להעברת משק חקלאי בחיים באמצעות הסכם מתנה, הסכם בן ממשיך או צוואה.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן