יורש שנפטר לפני המוריש

להאזנה:

 

במסגרת דיני הירושה לעתים עולות בעיות משפטיות שמאתגרות את הרצון למלא באופן מוחלט את רצון המוריש. אחת הבעיות הללו, היא יורש שנפטר לפני המוריש, כך שבעת הירושה היורש המיועד אינו בחיים כדי לקבל את הנכסים. כיצד הדין מתמודד עם השאלה הזו? זאת ועוד במאמר שלפניכם.

הדין לגבי יורשים שנפטרו לפני המוריש כפוף לחוק הירושה. על פי חוק זה, אם יורש נפטר לפני המוריש, יעבור חלקו בעיזבון ליורשיהם, אלא אם כן נכתב אחרת בצוואה. במאמר זה נבחן את פרטי חוק זה וכיצד הוא חל במצבים שונים.

 

מבוא לחוק הירושה

ירושה היא העברת רכושו של אדם ליורשיו לאחר מותו. התהליך מתרחש בשני אופנים עיקריים:

  • ירושה על פי דין – בשיטה זו ההוראות הקבועות בחוק יחד עם הפסיקה בנושא יקבעו את חלוקת הנכסים.
  • ירושה על פי צוואה – שיטה זו נכנסת לפועל כאשר יש בנמצא צוואה המפרטת כיצד ולמי יעבור הרכוש.

 

דיני הירושה ממלאים תפקיד קריטי הן בחלוקת העושר והן בדינמיקה המשפחתית, שכן הם מעצבים חלק גדול ממבנה העושר החברתי. בהעדר יורשים המדינה תהיה זו שמקבלת את הנכסים של הנפטר.

ישנם כללים רבים לגבי עריכת צוואה שמטרתם לשמור העיקרון החשוב ביותר בבסיס דיני הירושה – מילוי רצונו של המוריש בצורה מיטבית. לפיכך חוק הירושה מתייחס במספר מקומות למצב בו יורש נפטר לפני המוריש. מיד נראה דוגמא לירושה במקרה כזה שתעבור לפי צוואה, ואז את הפתרון שהדין מציע.

יורש שנפטר לפני המוריש
יורש שנפטר לפני המוריש

 

יורש במקום יורש

צוואה מסוג "יורש במקום יורש" היא סוג מיוחד של צוואה, במסגרתה המנוח מציין בנוסף לזהות היורש הראשון, גם יורשים אחרים אשר ירשו את הנכסים במידה והיורש הראשון לא יוכל לרשת אותם. באופן כללי, חוק הירושה יוצר כלים שניתן להשתמש בהם לצורך מתן הוראות מדויקות למימוש הצוואה, הוראות שניתן ליישם מבלי להעלות בעיות משפטיות או פרשניות שקשה לפתור לאחר המוות.

פתרון זה מעוגן בסעיף 41 לחוק הירושה, שם מצוין במפורש שאחד המקרים בהם יורש לא יוכל לרשת את הנכסים הוא מקרה של מות היורש. כאמור, במקרה כזה ניתן לציין במפורש מי יהיה היורש במקום היורש המקורי, ובכך להבטיח שהנכסים מגיעים למי שהתכוון המוריש מלכתחילה.

 

מדוע מדובר בפתרון טוב

ניקח דוגמה כדי להמחיש כיצד פועל בפועל הדין לגבי יורשים שנפטרו לפני המוריש. נניח שליצחק יש שני ילדים, יעקב ועשיו. יצחק כותב צוואה המשאירה את כל עזבונו שיתחלק שווה בשווה בין שני ילדיו. אולם, יעקב מת לפני יצחק, והשאיר שני ילדים משלו, יוסף ובנימין.

על פי חוק הירושה (כפי שיוסבר בהמשך), חלקו של יעקב בעיזבונו של יצחק יעבור לילדים שלו, יוסף ובנימין. המשמעות היא שעשיו יקבל מחצית מהעיזבון, ואילו יוסף ובנימין יקבלו רבע כל אחד. אולם יצחק לא היה רוצה בהכרח שרכושו יעבור ליוסף ובנימין, שכן אינו סומך על התנהלותם הכלכלית.

לכן, יצחק יכול להחליט שבמקרה שיעקב ימות לפניו, רכושו יעבור לגורם שלישי שישמור על הנכסים, עד שיוסף ובנימין יהיו מוכנים לקבל אותם. בדרך זו ניתן לממש את רצון המנוח בצורה אידאלית.

 

יורש שנפטר לפני המוריש – ירושה על פי דין

סעיף 49 לחוק הירושה מגדיר מה קורה במצב של יורש שנפטר לפני המוריש:

"זוכה על פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו – אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין; בכל מקרה אחר הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה מתבטלת."

לפי הסעיף, יש להפריד בין מצב בו יש ליורש צאצאים ולבין מצב בו אין לו צאצאים:

  • אם יש ליורש צאצאים – במצב כזה הירושה תעבור אליהם, לפי הכללים הרגילים שמפורטים בחוק הירושה.
  • אם ליורש אין צאצאים – הצוואה ליורש הספציפי בטלה, ומי שיזכו בירושה הם היורשים הכלליים לפי הדין. במידה ואין כאלו, הרכוש עובר למדינה.

 

ניתן לראות שהסעיף לא מגדיר במפורש מה קורה במצב שאין צאצאים, ומשאיר את הטיפול במקרים כאלו לבית המשפט. זאת, משום שלעתים בית המשפט יחליט לחלק את הרכוש בין שאר היורשים, ולעתים ימצא פתרון אחר לסוגיה. בכל מקרה, ניכר שכדאי לקחת בחשבון מקרים כאלו.

ראוי לציין שלא ניתן להוריש רכוש באופן עתידי למי שטרם נולד. החוק מציין שניתן להוריש רק למי שנולד עד 300 ימים ממות המוריש. כלומר, סב שרוצה להוריש לנכדיו העתידיים את רכושו, לא יכול לעשות זאת.

 

בעיות בהסתמכות על הדין

בעוד שהחוק לגבי יורשים שנפטרו לפני המוריש עשוי להיות פשוט, יש מצבים שעלולים לסבך את העניין. כך למשל, אם ישנם מספר יורשים שנפטרו לפני המוריש, חלקם בעיזבון יעבור ליורשים שלהם בהתאם לחוק הירושה. הדבר יכול לגרום לחלוקה מורכבת של העיזבון, במיוחד אם מעורבים מספר דורות של יורשים.

אתגר נוסף יכול להתעורר אם המוריש נישא בשנית ויש לו ילדים משני הנישואים. במקרה כזה, ייתכן שהילדים מהנישואים הראשונים לא ירצו שהילדים מהנישואים השניים ירשו חלק מהעיזבון. הם עשויים לטעון שהילדים מהנישואים השניים אינם אחים "אמיתיים" ואינם צריכים להיות זכאים לחלק בעיזבון. הדבר קרה בעבר בישראל, ופעמים רבות הפתרון הוא מאבק משפטי ארוך ויקר, שמסב עוגמת נפש רבה לכל הצדדים המעורבים.

 

החשיבות בהיוועצות עם עורך דין

על בסיס כל האמור, עולה כי חשוב לתכנן את עזבון בקפידה על מנת להבטיח שהצוואה משקפת את רצון המוריש. לנושא יש חשיבות רבה במיוחד אם יש בנמצא ילדים מנישואים מרובים או אם יש יורשים שאולי אינם ביחסים טובים אחד עם השני. במקרים כאלה, כדאי להתייעץ עם עורך דין על מנת לוודא שהצוואה נערכת באופן שיצמצם את הסיכוי להיווצרות מחלוקת.

לעורך דין גיא קמרי ניסיון עשיר בניהול הליכים בתחום דיני הירושה והצוואות, ומומחיות בתחומי הליטיגציה בנושא. במידה ואתם זקוקים לייעוץ משפטי לגבי מימוש צוואה או סכסוך משפטי אחר בנושא, פנו אלינו כדי להבטיח שאתם ממצים את זכויותיכם.

 

סיכום

חוק הירושה מסדיר את חלוקת נכסיו של אדם לאחר מותו, ומנסה לתת פתרון לבעיות המשפטיות שעלולות להתעורר כאשר יורשים מתים לפני המוריש. על פי חוק זה, החלק בעיזבון של יורש שנפטר לפני המוריש יעבור ליורשיו, אלא אם כן צוין אחרת בצוואה. חוק זה חל הן על ירושה על פי דין והן על ירושה על פי צוואה. החוק מבטיח כי רצונו של המוריש מתקיים בצורה מיטבית, ומספק כללים לגבי עריכת הצוואה לשם כך.

כדי להימנע מבעיות משפטיות עתידיות, מומלץ להיוועץ בעורך דין בעל ניסיון בתחום, שיוכל לייעץ לכם כיצד לנסח צוואה עתידית, וכיצד להתמודד עם מחלוקת קיימת לגבי צוואה וירושה.

חוק הירושה מסדיר את העברת רכושו של אדם ליורשיו לאחר מותו. הוא פועל בשתי דרכים עיקריות: ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה. החוק גם קובע כללים ספציפיים לטיפול במצבים שבהם יורש נפטר לפני המוריש. כאשר יורש נפטר לפני המוריש, יעבור חלקו בעיזבון ליורשיו אלא אם כן צוין אחרת בצוואה. בסעיף 49 לחוק הירושה, מוגדר כיצד יתחלק העיזבון של המוריש במצב שהיורש מת לפניו. 

צוואת "יורש במקום יורש" היא סוג מיוחד של צוואה שבה מציין המוריש מי יירש את הנכסים במידה והיורש העיקרי לא יוכל לרשת אותם. צוואה מסוג זה מעוגנת בסעיף 41 לחוק הירושה, ומאפשרת למוריש לוודא שהנכסים מגיעים למי שהיה מיועד לכך מלכתחילה, למרות פטירת היורש העיקרי.

אם ליורש אין צאצאים, הצוואה ליורש הספציפי בטלה, והרכוש עובר לידי היורשים הכלליים על פי חוק. אם אין ליורש יורשים חוקיים, הרכוש יעבור למדינה. עם זאת, החוק אינו מגדיר במפורש מה קורה כשאין ילדים, ומותיר את הטיפול במקרים כאלה בידי בית המשפט.

לא. בעוד שהחוק לגבי יורשים שנפטרו עשוי להיראות פשוט, ישנם מצבים שעלולים לסבך את העניינים. כך למשל, אם לא מצוין בצוואה מי יירש את הנכסים במידה והיורש העיקרי ימות, יתכנו מאבקים משפטיים בין היורשים. בהתאם לכך, אם המוריש לא עדכן את צוואתו לאחר מותו של היורש העיקרי, הדבר עלול להוביל לבלבול וסיבוכים.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן