ביטול צוואה על ידי המצווה

להאזנה:

 

הבנת ההשלכות הנלוות לביטול צוואה, חיונית לכל אדם המבקש לבצע שינויים בצוואה שנערכה זה מכבר. אמירה זו רלוונטית בין אם מדובר במקרה של ביטול צוואה על ידי המצווה ובין אם מדובר ביורשים המעוניינים בהגשת בקשה לביטול הצוואה.

בכל המקרים, תהליך ביטול צוואה מצריך בחינה מדוקדקת של הדרישות המשפטיות הרלוונטיות והמשמעויות הפוטנציאליות של ההליך. אולם במאמר זה נתעמק באופן ספציפי במסגרת החוקית המאפשרת להגיש בקשת ביטול לצוואה על ידי המצווה עצמו.

 

על המסגרת החוקית המאפשרת הגשת בקשה לביטול צוואה על ידי המצווה

ביטול צוואה על ידי המצווה – משמעותו ביטולו או השמדתו של המסמך המשפטי המכיל את הנחיותיו לחלוקת נכסיו, רכושו וממונו לאחר מותו. על פי חוק הירושה בישראל, כל אדם בישראל שהכין צוואה עבור עצמו, זכאי לבטל אותה כרצונו.

המסגרת החוקית המאפשרת זאת, מעוגנת בחוק הירושה משנת 1965, אשר מכיר בצוואה כביטוי של כוונותיו האישיות של המוריש ומקדש את רצונותיו – כל עוד הם אינם עומדים בסתירה להוראות החוק או כללי המוסר הבסיסיים. על בסיס זה, חוק הירושה גם מעניק למצווה את הזכות לערוך, לשנות או לבטל את צוואתו. מעוניינים להתייעץ עם עורך דין לענייני עיזבון בנוגע לביטול צוואה? עו"ד גיא קמרי כאן לשירותכם. פנו למשרדנו בהקדם.

ביטול צוואה על ידי המצווה
ביטול צוואה על ידי המצווה

 

באילו נסיבות ביטול צוואה על ידי המצווה עשוי להתאפשר?

סעיף 36 לחוק הירושה מקנה למוריש סמכות לבטל את הצוואה שלו באמצעות השמדתה – שכן ההנחה היא שאם המוריש הורס את הצוואה במזיד, הוא התכוון לבטלה. מלבד זאת, ביטול צוואה על ידי המצווה יכול להתבצע באמצעות אחת מהשיטות הקבועות בחוק ליצירת צוואה (הביטול יכול להיעשות בעל פה, בנוכחות עדים, בכתב או בפני רשות מוסמכת).

 

ביטול צוואה בעל פה על ידי המצווה

קיימים תנאים ספציפיים לביטול צוואה בעל פה. מאחר ובדרך כלל, צוואות בעל פה אינן מוכרות על ידי החוק אלא בנסיבות ספציפיות המכונות "שכיב מרע" ( כאשר האדם קרוב מאוד למוות), הרי שבעת ביטול צוואה בעל פה על המוריש להודיע ​​לשני עדים הדוברים את שפתו, כי הוא מבטל את הצוואה.

 

ביטול צוואה בעדים על ידי המצווה

סעיף 20 לחוק הירושה מאפשר לערוך צוואה בפני עדים. בהתאם לכך, גם הביטול נדרש להתבצע בפני עדים. לצורך כך, מכינים מכתב ביטול הכולל את המועד בו מצהיר המוריש בפני שני עדים וחותם כי הוא חפץ לבטל את צוואתו. לאחר מכן מאשרים העדים את דברי המוריש בחתימה על מכתב הביטול.

בדומה ליצירת צוואה, כדי שהביטול יהיה תקף מבחינה משפטית, על העדים להיות נוכחים בעת ההצהרה והחתימה של המצווה על מסמך הביטול. כמו כן, על העדים להיות בגירים ולעמוד בדרישות חוק הכשרות והאפוטרופסות המשפטית התשכ"ב 1962.

 

ביטול צוואה בכתב יד על ידי המצווה

סעיף 18 לחוק הירושה מתיר יצירת צוואה בכתב יד. בהתאם לכך, גם בביטול צוואה בכתב יד, על המוריש ליצור מסמך בכתב ידו בלבד המעיד כי הצוואה שבוצעה מבוטלת בזאת, בצירוף תאריך המצויין על המסמך בכתב ידו גם כן.

 

ביטול צוואה בפני רשות על ידי המצווה

סעיף 23 לחוק הירושה מאפשר יצירת צוואה בפני רשות. בהתאם לכך, ביטול הצוואה בפני רשות כרוך בהגשת בקשת ביטול בכתב, שנוסחה על ידי המוריש, לשופט, רשם בית משפט, או שופט בית הדין הרבני. הרשות קוראת את הביטול בנוכחות המוריש, אשר מצהיר כי הצוואה מבוטלת.

 

ביטול צוואה על ידי המצווה באמצעות יצירת צוואה חדשה

כאשר יוצר המוריש צוואה חדשה, גם אם לא נזכר בה במפורש ביטול הצוואה הקודמת, החוק יראה בכך סממן לביטול צוואתו הקודמת אם קיימות הוראות סותרות בין השניים, אלא אם הצוואה החדשה רק מוסיפה על הקודמת. כדי לצמצם בסיבוכים עתידיים, מומלץ לבטל את הצוואה בנוכחות עדים או בפני רשות שכן נסיבות אלו מקלות על הבאת ראיות לכך שהמוריש אכן התכוון לבטל את הצוואה.

 

האם רק המצווה רשאי לבקש שהצוואה תבוטל?

לאור הכרת המחוקק בחשיבות האוטונומיה של המצווה בהקשר לתהליך הכנת הצוואה וביצוע כל שינוי במסמך, בסעיף 30 של חוק הירושה, נכללת התייחסות ספציפית לנסיבות שעשויות להצדיק ולאפשר ביטול צוואה לבקשת בעלי עניין שאינם המצווה עצמו, כפי שנפרט בשורות הבאות.

 

באילו נסיבות כרוך ביטול הצוואה בפנייה להליכים בערכאות?

החוק כולל הוראות המבטלות את תוקפה המשפטי של צוואה במצבים מסוימים. כמו כן, המשפט הישראלי מבחין בין מקרים בהם הצוואה בטלה ומבוטלת, ללא צורך בפעולה נוספת לביטולה, לבין מקרים בהם ניתן לבטל את הצוואה, אך מצריכים הליכים משפטיים לביטולה.

סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנוצרה בנסיבות של סחיטה, איום, כפייה או השפעה בלתי הוגנת תיחשב כבטלה, ובסמכות בית המשפט לבטלה. כדי לבסס את קיומה של השפעה כזו, בוחן בית המשפט גורמים שונים, לרבות יחסי המוריש עם גורמים חיצוניים, מצבו הפיזי, הקוגנטיבי והנפשי בעת עריכת הצוואה, התלות בין המוריש לאדם המשפיע לכאורה, ניתוק המוריש מסביבתו ועוד. אולם נטל ההוכחה מוטל על הטוען לקיומה של השפעה מסוג זה.

 

ביטול צוואה על ידי המצווה – סיכום

בסקירה זו נוכחנו לדעת כי ההתנהלות בהליך של ביטול צוואה, מצריכה הבנה מקיפה של המסגרת המשפטית והשיקולים הכרוכים בכך. על מנת להבטיח שמירה על זכויותיכם ורצונותיכם, מומלץ מאוד לפנות להדרכה של עורך דין צוואות וירושות המתמחה בדיני משפחה ותכנון עיזבון.

לייעוץ וסיוע מומחה בנושאים הקשורים לביטול צוואה, פנו אל עורך דין גיא קמרי עו"ד לענייני ירושה משרד עו"ד גיא קמרי הוא משרד עורך דין ירושות וצוואות במרכז בעל ניסיון רב שנים בתחומו. פנו אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ והבטחת תכנון העיזבון שלכם במומחיות ואכפתיות מירבית.

כן, בתור המוריש, יש לאדם סמכות לביטול הצוואה שערך, על ידי השמדתה או שימוש באחת משיטות הביטול המוכרות על פי חוק. עם זאת, חשוב לוודא שהביטול ייעשה בהתאם לדרישות החוק כדי למנוע קשיים פוטנציאליים בעתיד.

לבית המשפט יש סמכות להכריז על ביטול צוואה אם ​​היא נוצרה בנסיבות הכרוכות במניפולציה, סחיטה, איום, כפייה או השפעה בלתי הוגנת. קיומה של השפעה כזו נקבעת על ידי בחינת גורמים שונים, ונטל ההוכחה מוטל על הטוען לקיומה.

ביטול צוואה בנוכחות עדים או בפני רשות יכולה לספק אמצעים קלים יותר להוכחת כוונת המצווה לבטל את הצוואה. זה יכול להועיל למניעת מחלוקות או קשיים עתידיים.

ביטול צוואה כרוך בעמידה בדרישות חוקיות והתייחסות לשיקולים משפטיים ורכושיים מורכבים. לכן פנייה לליווי של עורך דין לענייני צוואות וירושה, היא חיונית ביותר לצורך הגנה על זכויות המצווה ומוטביו, והבנת המשמעויות הנובעות מהמהלך.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן