צוואה הדדית משותפת

להאזנה:

 

כאשר בני זוג עורכים צוואה יחד במסמך אחד היא נקראת צוואה הדדית משותפת ומטרתה להוריש את עיזבונם זה לזה ואז לצדדים שלישיים או במקרים מסוימים ישירות לצדדים שלישיים. עם זאת, ניתן לראות כי זוגות רבים אינם מודעים להשלכות המשפטיות של הצוואה ההדדית, הם גם עלולים לשנות את דעתם לאורך השנים ועלולות גם להיווצר מחלוקות בנוגע לתוכנה.

מהי צוואה הדדית משותפת?

כאשר בני זוג עורכים יחד צוואה במטרה להוריש את עיזבונם זה לזה או לצדדים שלישיים, הצוואה נקראת צוואה הדדית, כלומר הוראות המצווה הראשון נעשו בהסתמך על הוראות המצווה השני. כאשר הם עורכים את הצוואה יחד באותו המסמך, הצוואה נקראת צוואה הדדית משותפת. דוגמה אחת לאופן שבו בני זוג יכולים לערוך את הצוואה – הם יכולים לקבוע שאם אחד מהם נפטר, כל עיזבונם יעבור לבן הזוג שנותר בחיים, עוד הם יכולים לקבוע בצוואה כי לאחר פטירת שניהם, כל עיזבונם יעבור לילדיהם המשותפים.

יתרונות צוואה משותפת:

כאשר בני זוג בוחרים לכתוב צוואה הדדית משותפת הם יכולים להגביל את צעדיהם ביחס לשינוי הצוואה בעתיד. אמנם קיים כאן חיסרון מסוים, שכן לא תמיד ניתן לחזות כיצד מערכת היחסית תתקדם לאורך השנים ויכול מאוד להיות שיהיו שינויים בהמשך הדרך, היתרון בכך הוא שלא ניתן לשנות את הצוואה ההדדית ללא ידיעת הצד השני, שיוכל לשנות את צוואתו בהתאם לפירוק הצוואה ההדדית.

 

 

משמעות עריכת הצוואה ההדדית המשותפת

המשמעות המשפטית המרכזית של עריכת הצוואה ההדדית המשותפת נוגעת לאפשרות להגביל את שינוי הצוואה ללא ידיעת הצד השני. החוק קובע במפורש כי ישנה הבחנה בין מצב בו אחד מבני הזוג מעוניין לשנות את הצוואה ההדדית כשבן הזוג השני בעודו בחיים ובין מצב בו הוא עושה זאת לאחר פטירתו, זאת במידה ובני  הזוג לא רשמו הוראה אחרת בצוואה.

ביטול או שינוי צוואה כאשר בן הזוג השני בחיים

החיים הם דינאמיים ולאורך השנים יכולים להתרחש שינויים רבים שיגרמו לאנשים לבקש ולשנות צוואה הדדית משותפת, אך אחד מהצדדים לבדו לא יכול לשנות את הצוואה. אם אחד מבני הזוג מבקש לבצע שינוי, למשל לכתוב צוואה משל עצמו, עליו להודיע על כך בכתב לבן הזוג השני בהתאם להוראות החוק – דהיינו, שלא יהיה ספק שבן הזוג השני קיבל את ההודעה וזאת כדי שתהיה באפשרותו לערוך גם כן צוואה חדשה ועצמאית.

מסירת ההודעה לצד השני מבטלת את הצוואה ההדדית, אם בן הזוג השני קיבל את ההודעה ובחר שלא לכתוב צוואה חדשה, עזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי הוראות דיני הירושה. שימו לב – אם בן הזוג שמקבל את ההודעה לא נמצא במצב קוגניטיבי המאפשר לו לערוך צוואה חדשה, יתכן שלאותה הודעה תהיה נפקות מוגבלת, אם היא תתקבל בכלל.

ביטול או שינוי צוואה כאשר בן הזוג השני אינו בין החיים

אם בני הזוג ערכו צוואה הדדית משותפת ואחד מהצדדים מבקש לערוך את הצוואה מחדש, הוא יוכל לעשות זאת רק במידה והוא אינו יורש את בן הזוג שנפטר. הכוונה היא שאם הצוואה ההדדית המשותפת קובעת שהעיזבון כולו או בחלקו מועבר לבן הזוג שנותר בחיים, אז על בן הזוג הזה להסתלק מהעיזבון ורק אז הוא יוכל לערוך צוואה חדשה, שונה מהצוואה ההדדית.

במקרה בו בן הזוג שנותר בחיים כבר ירש את חלקו בעיזבון ואז הוא מעוניין לשנות את הצוואה, יהיה עליו להשיב את כל מה שירש בעיזבון על פי הצוואה ההדדית המשותפת ורק אז יוכל לערוך את הצוואה מחדש.

כדאי לדעת – חוק הירושה מאפשר להכליל בצוואה ההדדית המשותפת הוראות שונות מהוראות חוק הירושה, כך למשל בני זוג יכולים להתנות בצוואתם ההדדית כי אחד מבני הזוג יכול לשנות את הצוואה עוד בחייהם מבלי למסור הודעה בכתב ולאחר הפטירה – מבלי לוותר על החלק שירשו על פי הצוואה. כך למעשה בני זוג יכולים לתכנן טוב יותר את תהליכי ההורשה שלהם ומתוך מחשבה מוקדמת על נסיבות חיים משתנות שיאפשרו להם תמרון נוח יותר.

צוואות שנערכו לפני שנת 2005

בשנת 2005 נכנס לתוקף תיקון חוק הירושה והוסף לו סעיף 8א' העוסק בנושא הצוואות ההדדיות. מאותה שנה חלות על הצוואות ההדדיות הוראות החוק החדשות, כאשר על צוואות שנכתבו לפני שנת 2005 חל עקרון ההסתמכות אשר הוגבל לסיטואציות מוגדרות הנוגעות לניסוח הצוואות. על צוואות אלה חלה שאלת הגבלת חופש השינוי, כאשר כל מקרה נבחן לגופו על פי הניסוח שבני הזוג בחרו להשתמש בו במסגרת צוואתם ההדדית המשותפת.

מהי הוראת יורש אחר יורש?

כאשר בני זוג עורכים צוואה הדדית משותפת בדרך כלל הם עושים זאת מתוך רצון להטיב עם בן הזוג השני אך מסיבה נוספת – לוודא שבסופו של דבר העיזבון המשותף יעבור לילדים או לבני משפחה אחרים באופן מוסכם. מסיבה זו מקובל שבמסגרת הצוואה ההדדית המשותפת יכללו הוראות יורש אחר יורש הקובעות שלאחר פטירת בן הזוג השני, כל מה שהועבר לו מבן הזוג הראשון יועבר לאותם צדדים שלישיים עליהם סיכמו יחד.

יש להבין את ההשלכות של הוראת יורש אחר יורש – בן הזוג שנותר בחיים מהווה למעשה יורש ראשון, במסגרת ההוראה הזו הוא יוגבל באופן בו יוכל לעשות שימוש בעיזבון שירש, זאת כדי שניתן יהיה להבטיח שבסופו של דבר מי שיקבלו את העיזבון הם הצדדים השלישיים.

הליכי משפט כנגד צוואה הדדית משותפת

ישנם מקרים בהם יורשים מוצאים את עצמם במציאות לא מטיבה, למשל כאשר נעשים שינויים בצוואה ההדדית המשותפת על ידי הצד השני וכעת עליהם לתקוף או להגן על הצוואה שנערכה. אפשר לעשות זאת בדרכים רבות על פי החוק, קיים משקל גדול לנסיבות ולסיבות שהובילו לאותו שינוי ואם הצוואה שונתה על ידי אחד מבני הזוג, יש לקבל ייעוץ משפטי האם וכיצד ניתן לצאת בהליכים ולתקוף את הצוואה ההדדית. עורך דין צוואות העוסק בתחום יכול לבחון את נסיבות המקרה ולתת ייעוץ משפטי מקדים באשר לסיכויי ההצלחה בהליך המשפטי.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן