עריכת צוואה ללא עורך דין

 

צוואה הינה מסמך משפטי משמעותי שכן צוואה היא הקובעת את זהות יורשי אדם שנפטר ואת אופן חלוקת רכוש המצווה בינהם. צוואה משנה את כללי הירושה שנקבעו בחוק ואת זהות יורשי המנוח על פי דין, לכן כדאי לתת למסמך זה חשיבות מרובה ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום הצוואות טרם עריכת צוואה. יחד עם זאת החוק הישראלי אינו מחייב כי צוואה תיערך על ידי עורך דין בלבד, והדין מאפשר עריכת צוואה ללא עורך דין, זאת במידה ונערכה בהתאם להוראות חוק הירושה. מהן הוראות חוק הירושה הרלוונטיות ועל מה כדאי להקפיד בעת עריכת צוואה ללא עורך דין? התשובות במאמר שלפניכם.

סוגי צוואות וכללים לעריכת צוואה ללא עורך דין:

כל אדם מגיע לשלב בו עוברת המחשבה מה יעשה ברכוש לאחר הפטירה, למי להוריש ומה. לא כל אחד עורך צוואה בחייו, אך לאלו אשר כן מעוניינים לערוך צוואה ללא עורך דין יכולים לעשות כן. חוק הירושה מכיר ב-4 סוגי צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע.

כאשר מבקשים לערוך צוואה ללא עורך דין הדרך היא בעריכת צוואה בכתב או עריכת צוואה בעדים, להלן הסבר על סוגי הצוואות, ומהן דרישות הדין ביחס לכל אחת מסוגי הצוואות.

 

עריכת צוואה בכתב יד:

כאשר מעוניינים לערוך צוואה בכתב יד ללא עורך דין, יש לעמוד בכללים הקבועים בסעיף 19 לחוק הירושה. בהתאם לכללים על הצוואה כולה להיכתב בכתב ידו של המצווה, עליו לציין תאריך ולחתום בידו, עמידה בכללים אלה תבטיח כי הצוואה שנערכה תעמוד במבחן ההתנגדות לצוואה במקרה שתוגש.

עריכת צוואה בעדים:

עריכת צוואה בעדים ללא עורך דין מצריכה מהמצווה לאתר שני עדים לצוואה. הכללים של צוואה בעדים קבועים בסעיף 20 לחוק הירושה. על פי הוראות החוק על הצוואה להיות בכתב, יצויין בה תאריך, והיא תיחתם על ידי המצווה בנוכחות שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. על העדים מוטל לאמת בחתימתם על הצוואה כי הצהרת המצווה הושמעה בפניהם והחתימה נחתמה בנוכחותם.

על מה כדאי להקפיד בעת עריכת צוואה ללא עורך דין?

ניסוח ברור של הוראות הצוואה – בעת עריכת הצוואה כדאי להיות ברורים בלשון הציווי בה נוקטים. לשון שאינה ברורה דיו עלולה לפתוח פתח לפירוש צוואה שלא בהתאם לכוונת המצווה.

מיקוד הוראות הצוואה – כדי לא להיקלע לכל מיני פרשנויות כדאי לכתוב צוואה ממוקדת, ולא להוסיף הוראות מסורבלות שאינן נוגעות לציווי הנכסים.

הקפדה על פרטים בצוואה – יש לציין כמה שיותר פרטים לזיהוי היורשים ונכסי העיזבון. לשם כך ניתן להצטייד בפרטי תעודת זהות של היורשים להם מתכוונים לצוות, וכן לפרט לפרטי פרטים על הנכסים אותם מתכוונים להוריש, כגון: ציון פרטי חשבונות בנק ספציפיים, פירוט גוש וחלקה של נכס לרבות כתובת ועוד. צריך לזכור כי נכס שלא צוין בצוואה עלול להתחלק בין היורשים על פי דין.

הצטיידות בתעודה רפואית – כאשר עורכים צוואה ללא עורך דין בגיל מבוגר, מומלץ להצטייד בתעודה רפואית המעידה על כשירות לערוך צוואה. חשוב שהתעודה הרפואית תתייחס למועד עריכת הצוואה, הדבר יכול לשמש הגנה מפני טענות שעלולות לעלות מצידם של יורשים שלא נכללו כזוכים על פי הצוואה.

הקפדה כי הזוכה לפי הצוואה לא יהיה מעורב בעריכתה – לפי הוראות סעיף 35 לחוק הירושה צוואה שמזכה את מי שלקח חלק בעריכתה או שהיה עד לעשייתה לרבות בן זוג של אחד מאלה בטלה. כלומר יש להקפיד כי הצוואה תיערך על ידי המצווה וללא נוכחות או מעורבות של הזוכה או בן זוגו, בהקשר זה יש לציין כי אלה לא יכולים לשמש כעדים לצוואה.

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה – לאחר עריכת הצוואה כדאי לגשת למשרדי רשם הירושה שבמקום מגוריו של המצווה ולהפקיד את הצוואה. הפקדת הצוואה דורשת נוכחות פיזית של המצווה, והיתרון בכך, שצוואה שהופקדה על ידי המצווה מעידה על אמיתותה ועל רצונו של המצווה בהוראותיה.

מסירת עותק לזוכים על פי הצוואה – לאחר עריכת הצוואה כדאי לעדכן את הזוכים על קיומה, ואף למסור להם עותק מקורי של הצוואה. הדבר יבטיח כי לאחר הפטירה הזוכים ידעו על קיומה ויוכלו לממש אותה בפני כל מחזיקי נכסי העיזבון.

הכללת סעיף הדרה או נישול בצוואה – כאשר מבקשים להדיר יורש מסויים מלזכות בעיזבון, כדאי לכלול הוראה ברורה בדבר נישול יורש מירושה. כדי להימנע מהתנגדויות בעתיד כדאי להסביר בגוף הצוואה את הסיבה להוספת הוראת ההדרה מהצוואה.

התייעצות מוקדמת עם עורך דין טרם עריכת צוואה:

גם אם החלטתם לערוך צוואה ללא עורך דין, כדאי לקבל ייעוץ משפטי מקדים מעורך דין העוסק בתחום הצוואות. עורך דין מנוסה יכול לתת יעוץ והכוונה בדבר אופן עריכת הצוואה והקפדה על הוראות חוק הירושה. ישנם מקרים בהם נדרשת התערבות של עורך דין כאשר מעוניינים לכלול תנאים בצוואה כגון הוראת יורש אחר יורש, או תנאים מתלים לזכיה. כך גם כאשר העיזבון כולל נכסים רבים והדבר הופך את עריכת הצוואה לעבודה מורכבת.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן